Knjižna baština danas

Organizacija

Uz Odjel za kulturologiju kao glavnog organizatora, skup su suorganizirali i Muzej Slavonije, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku te Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku. Skup je održan u prostorima Muzeja Slavonije 6. i 7. studenog 2015. godine.

Tema i način rada skupa  
Tema skupa odnosi se na raznolikost i valorizaciju stare knjižne građe kao znanstvenog i kulturno-povijesnog izvorišta. Znanstveni skup Stara knjiga—kulturno-povijesno i znanstveno izvorište progovora riječima vlasnika ali i korisnika ove i sličnih zbirki o važnosti i raznolikosti takovih fondova, njihovoj aktualnosti, znanstvenoj i kulturno-povijesnoj utemeljenosti, nužnosti zaštite i valorizacije.
Prvi znanstveni skup Stara knjiga—kulturno-povijesno i znanstveno izvorište (održan 25. i 26. listopada 2013.), iznimno pozitivno prihvaćen od stane znanstvene i stručne javnosti, ukazao je na brojne „skrivene“ fondove naših baštinskih ustanova i nužnost njihove valorizacije.

Svrha i cilj skupa
Organizatori skupa, Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku i Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, ovim skupom žele potaknuti baštinske i znanstvene institucije na otkrivanje i istraživanje bogatih riznica naših vjerskih institucija.  Skupom se žele potaknuti i  istraživanja i u drugim baštinskim ustanovama u Slavoniji, Hrvatskoj, ali i u međunarodnom okruženju  uvjetovanom zajedničkom poviješću.
Upravo su fondovi naših samostanskih riznica ishodišta kulturnog i  prosvjetnog života, a organizirano i sustavno prikupljanje knjižne građe iznjedrilo je bogate zbirke, na žalost, nedovoljno poznate široj javnosti. Mogućnosti suvremenih elektroničkih medija upravo bi ove fondove mogli oživjeti digitalizacijom i omogućiti njihovo daljnje istraživanje. Knjižna baština spomeničkih riznica na taj bi način postala i ostala dijelom našeg kulturnog i znanstvenog naslijeđa, zasigurno, iznimno bogatog.