Globalizacija i regionalni identitet 2016.

Globalizacija i regionalni identitet 2016.

 

Znanstveni skup Globalizacija i regionalni identitet 2016. održan je u Osijeku 16. i 17. rujna 2016. godine u suorganizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Odjela za kulturologiju u Osijeku i Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Prvi je znanstveni skup Globalizacija i regionalni identitet (2007.) kao središnju temu imao promjene regionalnog identiteta izazvane tranzicijom hrvatskog društva i zahtjevima posvuda uočljive globalizacije. Na drugom je skupu naslovljenom „Sadašnjost i budućnost sela i poljoprivrede“ (2009.) stožerna tema bilo selo i poljoprivreda u perspektivi promjena koje donosi budućnost. Treći skup – Gospodarske i kulturne odrednice regionalnog identiteta (2011.) – analizira promjene ruralnog identiteta regije uslijed utjecaja prevladavajućih nepoljoprivrednih djelatnosti. Na četvrtom je skupu (2013.) u središtu razmatranja bio utjecaj obrazovanja na orijentaciju prema ekonomiji znanja, a što je istaknuto i naslovom – „Uloga obrazovanja u identitetu društva i ekonomiji znanja“. Ovogodišnji skup, peti po redu, također u pozadini ima teme identiteta i gospodarskih promjena. No, pomak je u odnosu na prethodne u ekspliciranju utjecaja kulturnog nasljeđa na sâmo gospodarstvo. Iako se danas, uslijed svugdje prisutne informatičke tehnologije, stvaraju ujednačeni uvjeti za rad, iako je tržišna otvorenost omogućila brzi protok roba, u različitim krajevima još uvijek možemo prepoznati posebnosti odnosa prema radu i vlasništvu, prema prirodi uopće. Tu razliku možemo potražiti u utjecaju sociokulturnog nasljeđa, a što je u osnovi zadaća radova koji su se ovom temom interdisciplinarno bavili na ovogodišnjem skupu.