Svi na stadion!

Svi na stadion! – izložba Kohortinih plakata

            Zanimljiva izložba otvorena je početkom veljače 2016. u hodniku na prvom katu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Domagoj Tomas, asistent na Odjelu za kulturologiju, u suradnji s članovima Udruge građana Kohorta Osijek (Dino Šokčević, Zlatko Špringer, Zsolt Vačora i Andrej Paulus), osmislio je i realizirao izložbu plakata pod naslovom Svi na stadion! – plakat kao sredstvo promidžbe u navijačkoj supkulturi.

            Izložbu je otvorila Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju, koja je tom prigodom istaknula „da su sve supkulture pa tako i ona navijačka odrazi društva ili grada u kojem nastaju te da u tom smislu i ova izložba pokazuje da Osijek nije tek grad nekadašnje bogate supkulturne povijesti nego i danas ima živu supkulturnu scenu”. Tomas je naveo da se „u medijima čitava navijačka supkultura najčešće promatra kroz prizmu devijacije u vidu huliganizma, dok ona zapravo predstavlja puno više od toga, uključujući šaroliku organizaciju slobodnog vremena mladih, humanitarnu djelatnost, radne akcije te poticanje kreativnosti kroz razne segmente pa tako i izradu maštovitih plakata kojima se pučanstvo poziva na prisustvovanje športskim događajima“, a Vačora je objasnio da „u kreiranju vizualnog izričaja i identiteta navijačke skupine sudjeluje nekolicina pojedinaca koja uživa potporu grupe“.

            U izložbu je uključeno dvadesetak Kohortinih plakata, koji su služili kao sredstvo promidžbe između 2009. i 2015., te nekoliko uvodnih plakata na kojima su teorijski pojašnjeni ključni pojmovi navijačke supkulture.