Mediji i politika – kako mediji oblikuju pojmove političke ljevice i desnice

Mediji i politikaMEDIJI I POLITIKA – KAKO MEDIJI OBLIKUJU POJMOVE POLITIČKE LJEVICE I DESNICE?

Pojmovi ljevice i desnice bitno su se izmijenili ili su potpuno izgubili sadržaj koji su imali u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća. U suvremenom hrvatskom društvu pojedinci, udruge, institucije, mediji ili bilo koji drugi politički subjekti doživljaju se kao lijevi ili desni ovisno o njihovu odnosu prema nacionalnom. Mediji svakako igraju važnu ulogu u procesu razvrstavanja na ljevicu i desnicu. Počesto se sami mediji određuju kao nositelji jednog ili drugog političkog spektra. Medutim, čini se da takva pojednostavljena razdioba ne može obuhvatiti složenost političkih profila. Zato postoji potreba da se pojmovi ljevice i desnice redefiniraju te da se u medijski prostor uvede nova politološka terminologija.

Tribina je posvećena pitanju u kojoj mjeri mediji oblikuju i definiraju određene osobe, pojave i subjekte političkog djelovanja kao lijeve ili desne. Propitat će se i odnos moći i medija u oblikovanju pojmova ljevice i desnice. Analizirat će se i tko u tom procesu ima moć nad medijima te s koje strane političkog spektra taj utjecaj dolazi. Naposljetku, pokušat će se složenije i preciznije prikazati politička stvarnost danas.

Nino Raspudić (Mostar, 1975.) docent je na katedri za talijansku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i vanjski suradnik Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Ivica Lučić (Ljubuški, 1962.) izvanredni je profesor na Hrvatskom institutu za povijest, predaje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Borislav Ristić (Donji Miholjac, 1972.) završio je Filozofski fakultet Sveučilišta u Beogradu. Suradnik je Jadranskog instituta za javnu politiku.