Lomeći kulturne valove – transmisija pojma novog vala u kulturi i umjetnosti

LOMEĆI KULTURALNE VALOVEFestival znanosti 2014.
LOMEĆI KULTURALNE VALOVE – TRANSMISIJA POJMA NOVOG VALA U KULTURI I UMJETNOSTI

Termin “novog vala” višekratno se koristio u različitim kulturama i vidovima umjetnosti kako bi se označili pojedini fenomeni. Iako se prvotno odnosio na avangardne francuske filmove i redatelje iz 60-ih godina 20. st., svoju je globalnu afirmaciju doživio u glazbenoj popularnoj kulturi s kraja 70-ih i početka 80-ih godina 20. st. „Sve što trebate za film su pištolj i djevojka“, rekao je Jean-Luc Godard, a njegove riječi najbolje opisuju pristup filmu generacije filmaša francuskog novog vala, jednog od najvažnijih i najutjecajnijih pokreta u filmskoj povijesti. Francuski novi val kao europski fenomen tema je koja otvara ovo predavanje. Novi val zapljusno je i naše prostore a njegovi tragovi u hrvatkoj kulturi i umjetnosti duboko su utrti, što svjedoči i drugi dio izlaganja – recepcija novovalnih utjecaja na osječkoj glazbenoj sceni. Bendovi koji su stasali u tom razdoblju i dan-danas su itekako živi u osječkim klubovima i kafićima, a pojedni uživaju kultni status. Generacijom kojoj „je život novi val“, kako kaže Branko Kostelnik, predstavit će se osječka novovalna scena. U posljednjem dijelu predavanja bit će riječi o svojevrsnoj transmisiji pojma novog vala u 21. st., u kontekstu suvremene hrvatske proze. Reinkarnacije novog vala u raznorodnim umjetnostima potvrđuju da se o “novom valu” može govoriti kao određenom kulturološkom fenomenu koji je prelamao raznorodne političke i etičke učinke u kulturi, ali i u svakodnevnom životu.

Marina Đukić, asistentica na Katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja osnova novinarstva, tipologije medija, javnomedijske pismenosti, istraživanja u odnosima s javnošću, odnosa medija i društva te medijske politike. Područja njezina znanstvenog interesa su novinarstvo i informacijske i komunikacijske znanosti u najširem smislu.

Domagoj Tomas, asistent na Katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja humanističkih znanosti. Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su hrvatska povijest, svjetska povijest, suvremena crkvena povijest, povijest hrvatskog političkog iseljeništva i lokalna povijest.

Marin Bilandžić, sveučilišni prvostupnik kulturologije – smjer medijska kultura, organizator “Frame festivala”, vanjski je suradnik studenstke emisije HR Radio Osijeka “Brtva glave” te jedan od organizatora prvog seminara studentskih radija u Osijeku „Hear me”.

Andreja Čičak, sveučilišna prvostupnica kulturologije – smjer medijska kultura, uređuje portal “Kultura u Osijeku”, autorica je i suradnica na nekoliko studentskih projekata poput Proljetnog salona.

Sara Ranogajec, sveučilišna prvostupnica kulturologije – smjer knjižničarstvo, suradnica je „Kinematografa Osijek d. d.“, „Modern Silence Film Festivala“ te radionice filmske kritike.