DARIAH Theater Forum

DARIAH Theater Forum – Inicijalni forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija

Osijek, 23. i 24. ožujka 2018.

Svrha dvodnevnoga Foruma jest okupiti vodeće domaće i inozemne teatrologe, umjetnike i praktičare iz država članica DARIAH-a kako bi putem plenarnih izlaganja, radionica te prezentacija digitalnohumanističkih i teatroloških iskustava zajedničkom raspravom došli do potrebnih elemenata za podnošenje prijave osnutka navedene Radne skupine (WG Theatralia), jedinstvene po svojoj tematici unutar samoga konzorcija. Radna skupina bi poslužila kao nužna platforma za suradnju te daljnje osmišljavanje i aplikaciju međunarodnih projekata na tematske natječaje konzorcija DARIAH-EU ERIC, kao i na one izvan njega, otvarajući time veliko područje predstojeće digitalizacije teatralija.

Nazočnost Forumu sudionici potvrđuju uplatom kotizacije u iznosu od 100,00 kn na žiro račun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kod Addiko Banke, br.: 2500009-1102012988, IBAN: HR4325000091102012988, OIB: 78808975734, s naznakom „Ime, Prezime – za DARIAH Theater Forum“. Kotizacija uključuje brošuru skupa i promidžbene materijale, objed, nazočnost na predavanjima, radionicama i raspravama te mogućnost članstva u budućoj Radnoj skupini. Za studente preddiplomskih i diplomskih studija sva su događanja besplatna.

Radni jezici Foruma su hrvatski i engleski.

[Produžetak roka za prijavu i uplatu kotizacije] Zbog velikoga interesa za sudjelovanje na Forumu, Koordinacijski odbor odlučio je produžiti rok za prijavu i uplatu kotizacije zaključno do 12. ožujka 2018.

DARIAH Theater Forum – Poziv

DARIAH_Theater_Forum_Osijek_Program_HR_finalno

DARIAH_Theater_Forum_Osijek_Program_ENGL_finalno

DARIAH_Theater_Forum_Izvješće

DARIAH_Theater_Forum_Report

DARIAHTheaterForum_Elaborat_Povjerenstvo – Elaborate_Commission_HR_ENGL

Napomena: Cjelovitu galeriju fotografija s prvoga i drugoga forumskog dana pogledajte na https://www.facebook.com/pg/DARIAHTheaterForum/photos/?ref=page_internal.

[Prezentacije s Foruma]

Dražena Vrselja, Projekti i digitalizacijska iskustva osječkoga HNK

Vlatka Lemić, Kazališni arhivski izvori u hrvatskim arhivima

Kristijan Crnković, Digitalna humanistika i nova generacija hibridnih sustava za pohranu, obradu i publiciranje građe

Dina Stober, Filip Prpić, Margareta Turkalj Podmanicki, Toni Podmanicki, Informacijsko modeliranje povijesnih građevina – gdje je kazalište u palači Slavonske generalkomande u osječkoj Tvrđi

Ana Lederer, Teatar i digitalizacija u RH

Marianne Ping Huang, The Big A – DARIAH and the Arts