BLOGERI – BUDUĆNOST KOMUNIKACIJSKE INDUSTRIJE?

  BLOGERI – BUDUĆNOST KOMUNIKACIJSKE INDUSTRIJE?

20. prosinca 2016. u 12 sati na Odjelu za kulturologiju održano je gostujuće predavanje Blogeri – budućnost komunikacijske industrije? Marine Čulić Fischer (Dialog komunikacije, Zagreb). Predavanjem su prezentirani rezultati prvog istraživanja o hrvatskoj blogerskoj sceni, koje je agencija Dialog komunikacije provela u listopadu ove godine i premijerno ga predstavila na prvoj hrvatskoj konferenciji o blogerima i blogerskoj sceni DIABLOG, održanoj 10. studenoga 2016. u Zagrebu. Studenti su tom prigodom upoznati i s osnovnim principima suradnje s blogerima te s dvije kampanje koje su u fokusu imale suradnju s blogerima i influencerima (http://www.poslovni.hr/sponzorirani/sedam-pravila-za-suradnju-s-blogerima-i-influencerima-322030

Marina Čulić Fischer (Split, 1972.) diplomirala je novinarstvo 1993. godine na Fakultetu društvenih znanosti Karlovog univerziteta u Pragu u Češkoj, gdje je 1995. magistrirala na smjeru komunikologija, specijalizacija: odnosi s javnošću. Godine  2008.  stekla je CIPR predavačku kvalifikaciju (The CIPR Foundation Award, Advanced Certificate and Diploma). Dugogodišnja je djelatnica u području odnosa s javnošću te jedna od prvih certificiranih stručnjaka za odnose s javnošću Hrvatske udruge za odnose s javnošću (2014.). Autorica je niza tekstova o odnosima s javnošću u hrvatskim i regionalnim medijima te udžbenicima i zbornicima. Povremena je predavačica na strukovnim konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i gost-predavač na Hrvatskim studijima, Vernu i Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays u Zagrebu. Idejna je začetnica DIABLOGA, prve hrvatske konferencije o blogerima i blogerskoj zajednici (2016.).