ZNANSTVENE, KULTURNE, OBRAZOVNE I UMJETNIČKE POLITIKE – EUROPSKI REALITETI

ZNANSTVENE, KULTURNE, OBRAZOVNE I UMJETNIČKE POLITIKE

– EUROPSKI REALITETI

(200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera)

 

Zbornik radova 2. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa

(Osijek, 18. i 19. svibnja 2015.)

 

 

 

Sunakladnici

Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Umjetnička akademija Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu

Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu

 

Zbornik radova s međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera), održanog u Osijeku 18. i 19. svibnja 2015., poziva na ponovno čitanje historiografskog, politološkog i u najširem smislu kulturološkog djelovanja Josipa Jurja Strossmayera (1815. – 1905.) te uopće na kritičko promišljanje problema kulturnih, obrazovnih i umjetničkih politika danas. Cilj je ovog zbornika potaknuti raspravu o osmišljavanju kulturnih, znanstvenih, obrazovnih i umjetničkih politika koje bi uspjele pokazati načine deaktivacije funkcioniranja dominantnih aparata moći i koje bi se same uključile u taj proces.

Strossmayerove raznorodne ideje i mnogobrojne inicijative danas mogu biti izazov suvremenim istraživanjima u području društveno-humanističkih i interdisciplinarnih znanosti. U tom smislu, ovaj je zbornik pokušaj da se iz različitih i umnoženih perspektiva iščita Strossmayerova bogata ostavština. U tom se smislu u njemu mogu pronaći radovi iz raznorodnih područja u kojima je Strossmayer ostavio svoj trag: teologije, kulturne povijesti, književnosti, jezikoslovlja, opće historiografije, filozofije, ekonomije ili prava.

Strossmayerov je opus predmet zanimanja hrvatske, europske pa i svjetske javnosti. Unatoč tome, ne može se tvrditi da je Strossmayerova ostavština pomno iščitana. Stoga je ovaj zbornik otvoreni poziv za još jedan razgovor ne samo o djelovanju Josipa Jurja Strossmayera nego i o današnjoj ulozi znanstvenih, kulturnih, obrazovnih i umjetničkih politika.