SOCIOKULTURNO NASLJEĐE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Naslovnica_Globalizacija

SOCIOKULTURNO NASLJEĐE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Zbornik radova sa znanstvenog skupa GLOBALIZACIJA I REGIONALNI IDENTITET 2016.

Izdavači:

Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Odjel za kulturologiju, Ekonomski fakultet u Osijeku

Urednici: Antun Šundalić, Krunoslav Zmaić, Tihana Sudarić, Željko Pavić

Zbornik radova s ovoga znanstvenog skupa sadrži petnaest radova podijeljenih u dva dijela. U prvom dijelu – Sociokulturne odrednice razvoja – šest je radova sociologa, kulturologa i demografa. U drugom je dijelu – Razvojni potencijali u ekonomiji znanja – preostalih devet radova ekonomista i agroekonomista. Kao cjelina, ovaj bi zbornik trebao ponuditi razumijevanje odnosa kulture i rada po obrascu: iz odnosa prema radu može se razumjeti i kultura nekoga kraja; iz razumijevanja kulture nekog kraja, prepoznatljiv je i odnos prema radu. Stoga je i tema ovoga, petog po redu, znanstvenog skupa „Globalizacija i regionalni identitet“ naslovljena „Sociokulturno nasljeđe i gospodarski razvoj“. Govor o radu i vlasništvu umnogome je uvjetovan sociokulturnim obilježjima danog društva. Gospodarski razvoj (i rast) nije svediv samo na brojke kojima se prati rast ili pad BDP-a, promjene društvenog i individualnog standarda i sl., već se i ovdje mora posegnuti i za sociokulturnim nasljeđem čija nam obilježja mogu pojasniti kretanje u tim područjima.