Razmeđa religije i kulture. Uvod u znanosti o religiji

Razmeđa religije i kulture. Uvod u znanosti o religijiRazmeđa religije i kulture. Uvod u znanosti o religiji

Knjiga je nastala na temelju skripti prof. Nikole Dogana koje je dao suautoru Šoli za vrijeme zajedničkog izvođenja kolegija Fenomenologija religije na Institutu za teološku kulturu laika u Osijeku. Šola je kao suautor skriptama dodao svoje tekstove, kritički aparat i literaturu. Dio tekstova prof. Dogan je za života objavio u knjizi U potrazi za Bogom (Đakovo, 2003.), a u ovoj knjizi prvi put se integralno donose tekstovi skripti uz dopuštenje nadležnih crkvenih vlasti.

Knjiga je prije svega namijenjena studentima Kulturologije u okviru kolegija Religija i kultura kao pomoć pri svladavanju gradiva. U prvom poglavlju donose se različite definicije religije i kulture te temeljne odrednice fenomenologije religije, s naglaskom na pojam “sveto” Rudolfa Otta. Potom se razlaže problematika psihologije religije slijedeći rad Sigmunda Freuda, Karla Gustava Junga, Ericha Froma te Wiliama Jamesa. Treći dio donosi osnove sociološkog pristupa fenomenu religije i religiozne kulture te inkulturacije, s naglaskom na razlaganje problematike procesa institucionaliziranja, sekularizacije te pučke religiozne kulture i ujedno s osvrtom na budućnost religioznog fenomena. Četvrti dio donosi osnovne pojmove teologije religije. U zaključnom dijelu propituje se odnos evangelizacije i kulture iz katoličke perspektive.