Pareyson, Levinas i etike konačnoga

Sola_etike_konacnogaPareyson, Levinas i etike konačnoga

Sveučilišni udžbenik Pareyson, Levinas i etike konačnoga Ivice Šole na tragu judeokršćanskog nadahnuća Luigia Pareysona i Emmanuela Levinasa propituje duhovnu ostavštinu Zapada nastalu nakon Hegela. Hegelov je sustav kako autor ističe skončao u historicizmu i “mistici konačnoga”, dok Pareysonova i Levinasova filozofija nude “transcendenciju beskonačnoga”. I Pareyson i Levinas na svoj specifični način razvijaju etiku odgovornosti u kojoj je drugi nesvodiv na istoga, na ono faktično povijesno prisutno koje bez “odsutnoga”, beskonačnoga, veoma lako postaje manipulativno, totalitarno i totalizirajuće.

Šola podcrtava da je dijalog između grčke i judeokršćanske paradigme tijekom povijesti uvijek bio plodan. Iz njega je i nastala Europa, u toj dijalektici i prepletanju što je dovodilo do spretnih sinteza ali i sukoba. Knjiga predstavlja poziv i ponudu da se taj dijalog ili polemika, kao što se to više puta i dogodilo u povijesti, ponovno otvori sa svim specifičnostima tehničko-znanstvene ere, pri čemu Šola metaforu “nomadske misli” nudi kao prostor susretanja. A kako je na hrvatskom govornom području knjiga jedna pd prvih, ako ne i prva koja u filozofsko-teološki korpus uvodi misao talijanskog filozofa Pareysona, njezina je važnost u smislu novine teme, i u smislu znanstvena doprinosa posebna.