Mjerila kvalitete rada u hrvatskom školskom knjižničarstvu

lovrincevic naslovnicaMjerila kvalitete rada u hrvatskom školskom knjižničarstvu

Knjiga je vrlo bogat prikaz postojećih suvremenih osnovnih pristupa problematici vrjednovanja i kvalitete u hrvatskom školskom knjižničarstvu. Istraživanja autorica utemeljena su na promišljanjima relevantne strane literature u okviru područja školskog knjižničarstva, ali i na njihovoj dugogodišnjoj praksi, što je rezultiralo reprezentiranjem cijelog niza radova i primjera na kojima se teorijske spoznaje apliciraju.

Knjiga u tom smislu popunjava očiglednu prazninu u hrvatskom knjižničarstvu koja ukazuje na trajni manjak tekstova koji znanstveno obrađuju temu vrjednovanja i mjerenja kvalitete rada u knjižnicama. Također način izlaganja građe, koji uz analizu radova ima i obilje praktičnih primjera i uputa kojima se predlažu učinkovita mjerila kvalitete rada u školskom knjižničarstvu, potvrđuje veliko profesionalno iskustvo autorica. Budući da autorice predlažu potpuno inovativan hrvatski model vrjednovanja i mjerila kvalitete u školskom knjižničarstvu, vidljiv je doprinos ove knjige cijeloj knjižničarskoj struci, osobito školskim knjižnicama.