Zapisnik

ODJEL ZA KULTUROLOGIJU

ALUMNI KLUB KULTOS

Osijek, 4. ožujka 2016.

ZAPISNIK

 

Osnivačke skupštine završenih studenata Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (skraćeno: Alumni klub KULTOS) održane 4. ožujka 2016. godine u Vijećnici Odjela za kulturologiju s početkom u 9.30 sati.

Nazočni članovi:

 1. Tomislav Levak
 2. Snježana Barić-Šelmić
 3. Goran Milanović
 4. Tomislav Kujundžija
 5. Marin Bilandžić
 6. Andrej Rašljanin
 7. Ana Zidar
 8. Marija Završki
 9. Kristina Vinković
 10. Nikolina Pokorić
 11. Dunja Šerbedžić
 12. Milica Bašić
 13. Barbara Balen Domazetović

Ostali nazočni:

 1. art. Anđelko Mrkonjić, zamjenik pročelnice za nastavu i studente
 2. dr. sc. Željko Pavić, zamjenik pročelnice za znanstvenoistraživačku djelatnost
 3. Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Odjela za kulturologiju
 4. Mirta Magud, mag. iur., stručna suradnica, zapisničar

 

Osnivačkom skupštinom otvorio je doc. art. Anđelko Mrkonjić, zamjenik pročelnice za nastavu i studente. Na početku sjednice srdačno je pozdravio sve nazočne članove i zahvalio završenim studentima na dolasku i iskazanom interesu za rad Alumni kluba KULTOS. Nakon toga je konstatirao da je na sjednici od ukupno 23 prijavljena člana nazočno 13 članova Alumni kluba KULTOS te da mogu pravovaljano odlučivati.

Nakon toga predložen je sljedeći

Dnevni red

 

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor voditelja Skupštine i zapisničara
 3. Izbor predsjednika, dopredsjednika i tajnika Alumni kluba KULTOS
 4. Izbor Izvršnog odbora Alumni kluba KULTOS
 5. Donošenje Odluke o ovlaštenju za zastupanje Alumni kluba KULTOS
 6. Različito
 1. Usvajanje dnevnog reda

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

 

 1. Izbor voditelja Skupštine i zapisničara

 

Na prijedlog članova Skupštine jednoglasno se izabiru voditelj skupštine Tomislav Levak. i zapisničar na osnivačkoj skupštini Mirta Magud, mag. iur., a zapisničar Kluba će biti izabran na sljedećoj sjednici Kluba.

Voditelj skupštine Tomislav Levak zamolio je tajnicu Odjela za kulturologiju, Narcisu Vrbešić-Ravlić, mag. iur. da upozna članove s formalnostima osnivanja Alumni kluba KULTOS.

Narcisu Vrbešić-Ravlić, mag. iur. istaknula je da je ovo osnivačka skupština Alumni kluba u obliku kluba stoga nije potrebna registracije, donošenja pravnih akata, plana rada i slično. Kada je u pitanju osnivanje udruge ili ukoliko se pojavi želja da ovaj klub preraste u udrugu, potrebno je izvršiti upis u Registar udruga u skladu sa zakonom, donijeti Statut i obaviti niz drugih formalnosti za koje pravna služba stoji na raspolaganju. Prema dogovoru i prijedlogu završenih studenata tijela Kluba izabrana na osnivačkoj skupštini biraju se na dvije (2) godine, ukoliko Alumni klub tijekom svog rada to ne izmijeni.

 1. Izbor predsjednika, dopredsjednika i tajnika Alumni kluba KULTOS

 

U okviru ove točke dnevnog reda voditelj skupštine Tomislav Levak navodi da je potrebno izabrati predsjednika, dopredsjednika i tajnika Alumni kluba KULTOS. Prijedlozi članova skupštine (niže navedeni u tekstu) su stavljeni na glasanje te su isti jednoglasno izabrani svaki zasebnim glasovanjem kako slijedi:

 1. Tomislav Levak – predsjednik
 2. Snježana Barić-Šelmić – dopredsjednica
 3. Andrej Rašljanin – tajnik
 1. Izbor Izvršnog odbora Alumni kluba KULTOS

 

U okviru ove točke dnevnog reda voditelj skupštine Tomislav Levak navodi da je potrebno izabrati Izvršni odbor Alumni kluba KULTOS i predlaže da u odboru budu zastupljena sva tri smjera, Kulturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo. Prijedlozi članova skupštine (niže navedeni u tekstu) su stavljeni na glasovanje te su isti jednoglasno izabrani svaki zasebnim glasovanjem kako slijedi:

 1. Marija Završki
 2. art. Anđelko Mrkonjić, docent i zamjenik pročelnice za nastavu i studente
 3. Jelena Petrović
 4. Ana Zidar
 5. Andrea Čičak
 1. Donošenje Odluke o ovlaštenju za zastupanje Alumni kluba KULTOS

 

U okviru ove točke dnevnog reda doc. art. Anđelko Mrkonjić ističe da je potrebno donijeti odluku o ovlaštenju za zastupanje Alumni kluba KULTOS i da bi bilo dobro da to bude predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednica kluba.

Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.

 1. Različito

 

U okviru točke različito doc. art. Anđelko Mrkonjić istaknuo je kako je ovo dobar način za izmjenjivanje informacija i širenje komunikacije između bivših studenata Odjela za kulturologiju te da treba i dalje raditi na širenju imidža Odjela, animaciji i privlačenju novih članova.

Nikolina Pokorić predložila je da se na idućem sastanku/sjednici postave određeni ciljevi i smjernice u budućem radu.

Tomislav Levak navodi da će se svakako povezati putem društvenih mreža i u skladu s time predložio da se idući sastanak održi 28. ožujka 2016. godine.

 

Sjednica je završila u 10.00 sati.

 

 

 

 

   Zapisnik sastavila                                                            Predsjednik Alumni kluba

                                                                                                          KULTOS

Mirta Magud, mag. iur.                                                      Tomislav Levak, mag. cult.

 

_______________________                                                _______________________