Upute korisnicima

 

 • UVJETI UPISA

–  Članom knjižnice Odjela za kulturologiju može postati svaki student, profesor i djelatnik Odjela za kulturologiju.

–  Prilikom upisa potrebno je predočiti indeks, broj mobilnog telefona, mail adresu, naziv studijske grupe i godinu studija.

–  Članska iskaznica vrijedi godinu dana, ističe po završetku svakog jesenskog ispitnog roka i članstvo je besplatno.

–  Korištenje građe i usluga knjižnice obavlja se isključivo uz predočenje vlastite članske iskaznice.

–  Gubitak članske iskaznice korisnik je dužan odmah prijaviti knjižnici.

 

 • UVJETI POSUDBE

Pravo na korištenje i usluge knjižnice bez naknade imaju sljedeći korisnici:

– studenti Odjela;

– nastavnici, suradnici i znanstvenici Odjela;

– ostali djelatnici Odjela;

– nastavnici, suradnici i znanstvenici iz drugih visokoškolskih i znanstvenih ustanova;

– vanjski korisnici.

 

 • UPUTE KORISNICIMA ZA POSUDBU GRAĐE

 

 • Posudba se obavlja isključivo uz predočenje iskaznice.
 • Izvan knjižnice može se redovito posuđivati knjižna i neknjižna građa koja se nalaze u fondu Knjižnice.
 • Za korištenje izvan prostorija knjižnice korisnici mogu posuditi odjednom (istodobno) 3 različita naslova.
 • Rok posudbe za knjige je 15 dana.
 • Ako je potražnja za nekom knjižničnom građom povećana, knjižničar je ovlašten prilikom posudbe skratiti korisniku vrijeme korištenja.
 • Ako član izgubi ili jako ošteti posuđenu građu, dužan je nadoknaditi istom ili novcem.
 • Sva dugovanja Knjižnici moraju se podmiriti prije upisa u višu akademsku godinu ili prije obrane završnog/diplomskog rada.
 • Referentna literatura (časopisi, referentna građa…) se ne posuđuje.
 • Znanstvene i stručne monografije, udžbenike, završne i diplomske radove te doktorske disertacije se mogu posuditi.
 • Časopisi se ne posuđuju.
 • Izuzetno vrijedne knjige posebno su označene i ne posuđuju se. Kategorija izuzetno vrijedne knjige utvrđuje se odlukom voditelja Knjižnice.
 • U iznimnim i opravdanim slučajevima voditelj knjižnice može, na osnovi obrazloženog  pisanog  zahtjeva  člana, odobriti posudbu građe izvan knjižnice.
 • Knjižnica ima pravo isključiti iz posudbe ili ograničiti posudbu izvan knjižnice i drugu knjižničnu građu koja  nije  navedena  kao referentna ako je to u interesu većeg broja korisnika ili radi zaštite građe.
 • Korisnici kojima je za njihov znanstveni ili stručni rad potrebna knjižnična građa iz drugih knjižnica u koje nemaju pravo neposrednog učlanjenja ili se nalaze izvan područja Osječko-baranjske županije, mogu propisanim obrascima naručiti knjižničnu građu putem međuknjižnične posudbe, pod uvjetima ustanove koja knjižničnu građu posuđuje.
 • Rok i način korištenja knjižnične građe iz međuknjižnične posudbe određuje ustanova koja posuđuje knjižničnu građu.
 • Troškove međuknjižnične posudbe snosi korisnik.
 • Voditelj znanstvenog ili stručnog projekta na Odjelu može odobriti podmirenje troškova međuknjižnične posudbe iz sredstava projekta.

 

 • KORIŠTENJE ČITAONICE I RAČUNALNE OPREME
 • Korisnici knjižnice mogu se služiti čitaonicom za individualno učenje, korištenje knjižnične građe i pretraživanje baze podataka na računalima.
 • Radi osiguranja knjižničnog fonda korisnici su dužni prilikom ulaska u prostorije knjižnice predočiti indeks, X-icu ili osobnu iskaznicu.
 • U čitaonici nije dopušteno narušavanje mira i tišine, upotreba mobilnih uređaja, grupni rad te unošenje i konzumiranje hrane i pića.
 • Korisnicima nije dopušteno mijenjanje izgleda zaslona i ostalih postavki računala.

 

 • USLUGA ZA KORISNIKE „PITAJTE KNJIŽNIČARA“

Usluga Pitajte knjižničare knjižnice Odjela za kulturologiju prvenstveno je namijenjena studentima, a zatim i ostalim korisnicima knjižnice. Na pitanja odgovaraju knjižničari Knjižnice Odjela za kulturologiju. Usluga je dostupna 24 sata na dan, a odgovor se šalje elektroničkom poštom. Osobni podatci, kao i adresa elektroničke pošte navedeni u pitanju koristit će se isključivo u svrhu odgovaranja na pitanje i neće biti javno dostupni. Na vaš upit ćemo odgovoriti najkasnije u roku od dva radna dana. Usluga Pitajte knjižničara nije dostupna u razdoblju od 23. prosinca do 6. siječnja te od 15. srpnja do 1. rujna.

Korisnici knjižnice Odjela za kulturologiju za korištenje usluge Pitajte knjižničara mogu se obratiti na adresu: knjiznica@kulturologija.unios.hr

 

PRAVILNIK o radu knjižnice možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://kulturologija.unios.hr/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-o-radu-knji%C5%BEnice-Odjela-za-kulturologiju.pdf