Probudi se, protuho, zar ne znaš koliko je sati?!

probudi-seProbudi se, protuho, zar ne znaš koliko je sati?! studentski je zbornik prve generacije studenata Odjela za kulturologiju koji je nagrađen na Osječkom ljetu kulture 2010. nagradom Prosudbenoga povjerenstva za koncept urbane provokacije. Zbornik je izveden transžanrovski. Tekstovi studenata su raznorodni i uvijek su negdje između priče i eseja s povijesnom, društvenom ili kulturnom problematikom. Poglavlja Prema gradu, Oko grada, U gradu i Za grad odražavaju širok spektar interesa studenata kulturologije, i to bez strogog razdvajanja onih koji pretendiraju biti znanstveni od onih koji su u cijelosti umjetnički pa čak i intimistički. Ono što, uvjetno rečeno, senzibilitetski objedinjuje te tekstove je promišljanje svakodnevnog iskustva življenja u gradu i konzumiranje urbane kulture. Ono što se može čitati kao koncept urbane provokacije u radovima ovog zbornika je aktivističko p(r)ozivanje studenata kulturologije na “buđenje” šire javnosti kad je riječ o problemima grada Osijeka (bez obzira na to iznose li ih posredstvom analize određenih povijesnih razdoblja iz prošlosti ili izdvojenih događaja i slučajeva iz suvremenosti). Na tom tragu i samo predstavljanje zbornika osmišljeno je kao urbana provokacija: u okviru predstavljanja, u Muzeju Slavonije i na Trgu Svetog Trojstva u osječkoj Tvrđi, organizirano je slikanje grafita na lesonitnim pločama koje su bile postavljene oko baroknoga Kužnog pila za vrijeme i do završetka njegove restauracije.