Periodi hrvatske periodike ili kako čitati istu od polovice 19. stoljeća do danas

Periodi_Hrvatske_PeriodikePeriodi hrvatske periodike ili kako čitati istu od polovice 19. stoljeća do danas zbornik je studenata četvrte godine kulturologije koji propituje ulogu periodike s posebnim naglaskom na važnost periodike za regionalni, ali i širi, kulturološki kontekst. O tome zorno svjedoče raznorodne teme koje su studenti ponudili u zborniku kao što su: prva osječka tiskarska obitelj Divalt, kratki pregled baranjske periodike, recepcija kultnog Politikinog zabavnika u Osijeku, Baranji i u drugim dijelovima Hrvatske, najstarija izdanja Slavonische Presse, osječki časopisi Buha i Kornjača, ali i novija izdanja poput nezaboravnog časopisa Polet, Glasa Slavonije iz vremena Domovinskog rata, kao i pojedina elektronička izdanja. Zbornik je nastao u okviru kolegija Hrvatska periodika kao medij doc. Dinke Kovačević, a plod je višemjesečne istraživačke odiseje studenata u Hemeroteci Muzeja Slavonije čija je zbirka osječkih novina od 1848. do 1945. postala ishodištem za njihova ispisivanja regionalne kulturne povijesti. Usto studenti su, zamijenivši učionicu muzejem, bili u mogućnosti vlastita istraživanja utemeljiti na novinskoj građi koju su mogli vidjeti i opipati. To je u konačnici pridonijelo njihovim zanimljivim i inovativnim kulturološkim čitanjima uloge periodike u kulturi koja su namijenjena široj čitateljskoj publici.