Uprava i službe

UPRAVA ODJELA

Pročelnik Odjela: izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul
izuzul@kulturologija.unios.hr, 031/224-222, Ured pročelnice

Zamjenik Pročelnika Odjela za nastavu i studente: doc. art. Anđelko Mrkonjić, docent
amrkonjic@kulturologija.unios.hr, 031/224-224, soba br. 10

Tajnica Odjela: Mirta Magud, mag. iur.
mirta@kulturologija.unios.hr, 031/224-235, soba br. 6

VIJEĆE ODJELA

Članovi Vijeća Odjela za kulturologiju:

 1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela
 2. Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić, redoviti profesor u trajnom zvanju
 3. Doc. art. Anđelko Mrkonjić
 4. doc.dr.sc. Marina Đukić
 5. Igor Josipović, poslijedoktorand
 6. Antonija Huljev, asistent
 7. Izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić
 8. Doc. dr. sc. Vladimir Rismondo
 9. Izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić
 10. Doc. dr. sc. Ivica Šola
 11. Doc. dr. sc. Tihomir Živić
 12. Doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić
 13. Doc. dr. sc. Alen Biskupović
 14. Doc. dr. sc. Borko Baraban
 15. Doc. dr. sc. Tatjana Ileš
 16. Doc. dr. sc. Marija Šain
 17. Doc. dr. sc. Marija Erl Šafar
 18. Marija Tolušić, viši predavač
 19. Mirta Bijuković Maršić, predavač
 20. Dr. sc. Tamara Zadravec, predavač
 21. Mr. sc. Luka Alebić, asistent
 22. Željko Jelčić, predstavnik zaposlenika
 23. Hrvoje Periša, predstavnik studenata
 24. Sara Goll, predstavnica studenata
 25. Ana Mlinarević, predstavnica studenata
 26. Karolina Teklić, predstavnica studenata

Ured za računovodstvene i financijske poslove

Kristina Vinković, mag.cult., računovodstveni referent
kziljak@kulturologija.unios.hr, 031/224-208, soba br. 4

Ured za studente
Josipa Gogić, mag. oec., stručni suradnik za studentska pitanja (smjer Knjižničarstvo)
jgogic@kulturologija.unios.hr, 031/224-284, Ured za studente (prizemlje)

Filip Has, mag. iur., stručni suradnik za studentska pitanja (smjer Kulturalni menadžment)
filiphas@kulturologija.unios.hr, 031/224-285, Ured za studente (prizemlje)

Sandra Šaulić, stručni referent za studentska pitanja (smjer Medijska kultura)
ssaulic@kulturologija.unios.hr, 031/224-288, Ured za studente (prizemlje)

Goran Milanović, mag.cult., stručni suradnik za studentska pitanja u Uredu za studente
gmilanov@kulturologija.unios.hr, 031/224-299, Ured za studente (prizemlje)

Ana Krajina, mag. oec., voditelj ureda za studente
akrajina@unios.hr, 031/224-299, Ured za studente (prizemlje)

Ured za informatiku i računalnu mrežu
Dino Horvat, mag.ing.el., informatički referent
dhorvat@kulturologija.unios.hr, 031/224-217, soba br. 21

Boris Stanković, informatički referent
bstankovic@kulturologija.unios.hr, 031/224-217, soba br. 21

Denis Vrbešić, informatički referent (na zamjeni)
dvrbesic@unios.hr, 031/224-217, soba br. 21

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Gordana Barišić, bacc. ing., voditelj odsjeka u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
gbarisic@kulturologija.unios.hr, 031/224-245, soba br. 3

Vesna Radman-Meić, dipl. oec., voditelj Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
vrmeic@unios.hr, 031/224-214, soba br. 3

Ured pročelnice
Lidija Bencek, voditeljica Ureda Pročelnika
livsic@kulturologija.unios.hr, 031/224-222, Ured pročelnice

Ured tehničkih i pomoćnih poslova
Željko Jelčić, tehnički suradnik
zjelcic@kulturologija.unios.hr, 031/224-286, prizemlje

Ante Banović, ekonom dostavljač
abanovic@kulturologija.unios.hr, 031/224-286, prizemlje

Josip Ivšić, domar
jivsic@kulturologija.unios.hr 031/224-286, prizemlje

Renata Gašpar, spremačica, 031/224-287
Kristina Rot, spremačica, 031/224-287
Ana Dopsaj, spremačica, 031/224-287

KNJIŽNICA

Jelena Mihnjak, dipl. knjižničar, voditeljica knjižnice
jmihnjak@kulturologija.unios.hr, 031/224-232, knjižnica Odjela za kulturologiju

Anica Zrno, pomoćni knjižničar
azrno@kulturologija.unios.hr, 031/224-232, knjižnica Odjela za kulturologiju