Uprava i službe

UPRAVA ODJELA

Pročelnik Odjela: izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul
izuzul@kulturologija.unios.hr, 031/224-222, Ured pročelnice

Zamjenik Pročelnika Odjela za nastavu i studente: doc. art. Anđelko Mrkonjić, docent
amrkonjic@kulturologija.unios.hr, 031/224-224, soba br. 10

Zamjenik Pročelnika Odjela za znanstveno-istraživačku djelatnost: doc. dr. sc. Željko Pavić, docent
zpavic@kulturologija.unios.hr, 031/224-212, soba br. 8

Tajnica Odjela: Mirta Magud, mag. iur.
mirta@kulturologija.unios.hr, 031/224-235, soba br. 6

VIJEĆE ODJELA

Članovi Vijeća Odjela za kulturologiju:

 1. izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela
 2. Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić, redoviti profesor u trajnom zvanju
 3. Doc. art. Anđelko Mrkonjić
 4. Doc. dr. sc. Željko Pavić
 5. Doc. dr. sc. Lucija Ljubić
 6. Doc. dr. sc. Vladimir Rismondo
 7. Izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić
 8. Doc. dr. sc. Ivica Šola
 9. Doc. dr. sc. Tihomir Živić
 10. Doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić
 11. Doc. dr. sc. Alen Biskupović
 12. Doc. dr. sc. Borko Baraban
 13. Marija Tolušić, viši predavač
 14. Mirta Bijuković Maršić, predavač
 15. Dr. sc. Tamara Zadravec, predavač
 16. Dr. sc. Marija Erl Šafar, poslijedoktorand
 17. Dr. sc. Marija Mihaljević, poslijedoktorand
 18. Mr. sc. Luka Alebić, asistent
 19. Željko Jelčić, predstavnik zaposlenika
 20. Hrvoje Periša, predstavnik studenata
 21. Sara Goll, predstavnica studenata
 22. Ana Mlinarević, predstavnica studenata
 23. Karolina Teklić, predstavnica studenata

Ured za računovodstvene i financijske poslove
Maja Haršanji, mag. oec., voditelj Ureda
majam@kulturologija.unios.hr, 031/224-244, soba br. 4

Darija Uščumlić, mag. oec., računovodstveni referent (na zamjeni)
dnajbert@kulturologija.unios.hr, 031/224-215, soba br. 4

Kristina Vinković, mag.cult., računovodstveni referent
kziljak@kulturologija.unios.hr, 031/224-208, soba br. 4

Ured za studente
Josipa Gogić, mag. oec., stručni suradnik za studentska pitanja (smjer Knjižničarstvo)
jgogic@kulturologija.unios.hr, 031/224-284, Ured za studente (prizemlje)

Filip Has, mag. iur., stručni suradnik za studentska pitanja (smjer Kulturalni menadžment)
filiphas@kulturologija.unios.hr, 031/224-285, Ured za studente (prizemlje)

Sandra Šaulić, stručni referent za studentska pitanja (smjer Medijska kultura)
ssaulic@kulturologija.unios.hr, 031/224-288, Ured za studente (prizemlje)

Goran Milanović, mag.cult., stručni suradnik za studentska pitanja u Uredu za studente
gmilanov@kulturologija.unios.hr, 031/224-299, Ured za studente (prizemlje)

Ured za informatiku i računalnu mrežu
Dino Horvat, mag.ing.el., informatički referent
dhorvat@kulturologija.unios.hr, 031/224-217, soba br. 21

Boris Stanković, informatički referent
bstankovic@kulturologija.unios.hr, 031/224-217, soba br. 21

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Gordana Barišić, bacc. ing., voditelj odsjeka u Uredu za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
gbarisic@kulturologija.unios.hr, 031/224-245, soba br. 3

Ured pročelnice
Lidija Bencek, voditeljica Ureda Pročelnika
livsic@kulturologija.unios.hr, 031/224-222, Ured pročelnice

Ured tehničkih i pomoćnih poslova
Željko Jelčić, tehnički suradnik
zjelcic@kulturologija.unios.hr, 031/224-286, prizemlje

Ante Banović, ekonom dostavljač
abanovic@kulturologija.unios.hr, 031/224-286, prizemlje

Josip Ivšić, domar
jivsic@kulturologija.unios.hr 031/224-286, prizemlje

Renata Gašpar, spremačica, 031/224-287
Kristina Rot, spremačica, 031/224-287
Ana Dopsaj, spremačica, 031/224-287

KNJIŽNICA

Jelena Mihnjak, dipl. knjižničar, voditeljica knjižnice
jmihnjak@kulturologija.unios.hr, 031/224-232, knjižnica Odjela za kulturologiju

Anica Zrno, pomoćni knjižničar
azrno@kulturologija.unios.hr, 031/224-232, knjižnica Odjela za kulturologiju