Opći podaci

Odjel za kulturologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek, Hrvatska

Department of Cultural Studies, University of Osijek, Trg Svetog Trojstva 3, 31 000 Osijek, Croatia

telefon: (031) 224-222, Ured pročelnice
telefaks: (031) 224-207
URL: http://kulturologija.unios.hr
e-mail: kultos@kulturologija.unios.hr

MB: 03049779
OIB: 78808975734
Žiro-račun: 2500009-1401131194
IBAN: HR6025000091401131194

Radno vrijeme Ureda za studente: ponedjeljak – petak: 7:30h – 15:30h
Radno vrijeme Tajništva: ponedjeljak – petak: 7:30h – 15:30h
Radno vrijeme Računovodstva: ponedjeljak – petak: 7:30h – 15:30h
Radno vrijeme Knjižnice: radnim danom od 7:30h do 17:00h, a utorkom i četvrtkom od 7:30h do 19:30h