O odjelu

Odjel za kulturologiju ustrojen je 2010. kao sedamnaesta znanstveno-nastavna sastavnica i peti sveučilišni odjel Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Taj najmlađi odjel u okviru osječkog sveučilišta jedinstven je po svojem interdisciplinarnom modelu studija kulturologije – prvom sveučilišnom interdisciplinarnom preddiplomskom i diplomskom studiju na osječkom sveučilištu s tri programska smjera: kulturalni menadžment, medijska kultura i knjižničarstvo.

Uz interdisciplinarnost takav otvoreni model studija nastoji promovirati stjecanje teorijskih znanja u različitim analitičkim diskurzima (teorija medija, teorija informacijskih znanosti, teorija nacije, teorija obrazovanja, kulturalna antropologija, kulturalni studiji, dekonstrukcija, novi historizam, rodni studiji, ekologija, postkolonijalni studiji, supkulturne teorije i dr.), koja se neposredno isprepleću s praksom u struci.

Tako se nastoje aplicirati suvremeni i inovativni modeli učenja – prilagođeni studentima na svim smjerovima – koji praktičnim dijelom nastave u formi obveznih radionica omogućuju i stručno osposobljavanje. Nastava se ostvaruje u suradnji s raznorodnim kulturnim institucijama i stručnjacima iz prakse te se premješta izvan učionica Odjela kako bi studenti u izravnom susretu s raznorodnim kulturnim djelatnostima stekli posebne kompetencije i vještine potrebne za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Metodologijski nastava počiva na promjeni nastavne paradigme od “istraživanja nakon učenja” prema “učenju preko istraživanja” i razvija svijest studenata o važnosti socijalne participacije u lokalnom okruženju grada Osijeka te istočne i cijele Hrvatske.

Odjel će se pokretanjem interdisciplinarnih znanstveno-istraživačkih projekata (nacionalnih i međunarodnih) u okviru osječkog sveučilišta etablirati kao središnje mjesto za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja. Uz znanstveno-istraživačku djelatnost promovirat će i umjetničku djelatnost, uvoditi različite programe stručnog usavršavanja u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja, poticati stručno i poslijedoktorsko usavršavanje nastavnika, mobilnost te interkulturalnu komunikaciju u različitim područjima znanosti i umjetnosti.