O odjelu

Odjel za kulturologiju ustrojen je 2010. kao sedamnaesta znanstveno-nastavna sastavnica i peti sveučilišni odjel Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Taj najmlađi odjel u okviru osječkog sveučilišta jedinstven je po svojem interdisciplinarnom modelu studija kulturologije – prvom sveučilišnom interdisciplinarnom preddiplomskom i diplomskom studiju na osječkom sveučilištu s tri programska smjera: kulturalni menadžment, medijska kultura i knjižničarstvo.

Uz interdisciplinarnost takav otvoreni model studija nastoji promovirati stjecanje teorijskih znanja u različitim analitičkim diskurzima (teorija medija, teorija informacijskih znanosti, teorija nacije, teorija obrazovanja, kulturalna antropologija, kulturalni studiji, dekonstrukcija, novi historizam, rodni studiji, ekologija, postkolonijalni studiji, supkulturne teorije i dr.), koja se neposredno isprepleću s praksom u struci.

Tako se nastoje aplicirati suvremeni i inovativni modeli učenja – prilagođeni studentima na svim smjerovima – koji praktičnim dijelom nastave u formi obveznih radionica omogućuju i stručno osposobljavanje. Nastava se ostvaruje u suradnji s raznorodnim kulturnim institucijama i stručnjacima iz prakse te se premješta izvan učionica Odjela kako bi studenti u izravnom susretu s raznorodnim kulturnim djelatnostima stekli posebne kompetencije i vještine potrebne za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Metodologijski nastava počiva na promjeni nastavne paradigme od “istraživanja nakon učenja” prema “učenju preko istraživanja” i razvija svijest studenata o važnosti socijalne participacije u lokalnom okruženju grada Osijeka te istočne i cijele Hrvatske.

Odjel će se pokretanjem interdisciplinarnih znanstveno-istraživačkih projekata (nacionalnih i međunarodnih) u okviru osječkog sveučilišta etablirati kao središnje mjesto za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja. Uz znanstveno-istraživačku djelatnost promovirat će i umjetničku djelatnost, uvoditi različite programe stručnog usavršavanja u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja, poticati stručno i poslijedoktorsko usavršavanje nastavnika, mobilnost te interkulturalnu komunikaciju u različitim područjima znanosti i umjetnosti.

 • kkultKatedra za kulturologiju konstituirana je 2010. godine. Katedra počiva na zajedničkom ishodišnom programskom modulu sveučilišnog preddiplomskog interdisciplinarnog studija Kulturologije za sva tri smjera. Modul Kulturologija nudi okosnicu općih teorijskih znanja i podrazumijeva multidisciplinarno područje s raznorodnim predmetom istraživanja i metodološkim okvirom koji obuhvaća široki spektar analitičkih polja koja se bave kulturom. Na katedri se izvodi skupina obveznih općih kolegija koji nude osnovna teorijskih znanja u različitim analitičkim diskurzima (kulturalni studiji, dekonstrukcija, teorija nacije, novi historizam, rodni studiji, ekologija, postkolonijalni studiji, supkulturne teorije, teorija medija, teorija obrazovanja, kulturalna antropologija, teorija informacijskih znanosti). Katedra nudi i veliki broj izbornih kolegija za sva tri smjera.
  prof.dr.sc. Zlatko Kramarićizv.prof..dr.sc. Ivana Žužuldoc.dr.sc. Ivana Žužuldoc.dr.sc. Lucija Ljubićdoc.dr.sc. Lucija Ljubićdoc. art. Anđelko Mrkonjićdoc.art. Anđelko MrkonjićDoc. dr. sc. Alen Biskupovićdoc.dr. sc. Alen BiskupovićMirta Bijuković MaršićDoc. dr.sc. Borko BarabanDoc. dr.sc. Tatjana Ilešdr.sc. Tatjana IlešIgor Josipović, asistentIgor Josipović asistent
 • mkMedijska kultura jedan je od tri smjera sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija Kulturologije – prvog sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija na osječkom sveučilištu. Smjer Medijska kultura utemeljen je na zajedničkom ishodišnom modulu Kulturologije. Taj modul nudi okosnicu općih teorijskih znanja svojstvenih interdisciplinarnim studijima gdje je kulturologija multidisciplinarno područje s raznorodnim predmetom istraživanja i metodološkim okvirom koji obuhvaća široki spektar analitičkih polja koja se bave kulturom. Takav zajednički program izvodi se u okviru preddiplomskog studija i diplomskog studija, dok smjer Medijska kultura omogućuje specijalizirana znanja, praktične vještine i uže kompetencije studenata za rad u raznorodnim medijima, ali i svim drugim kulturnim institucijama koje trebaju medijske stručnjake.
  doc.dr.sc. Vladimir Rismondodoc.dr.sc. Vladimir Rismondodoc.dr.sc. Ivica Šoladoc.dr.sc. Ivica Šolaizv.prof.dr.sc. Ivo Džinićdoc.dr.sc. Ivo DžinićKristina Kumrić Raspudićmr.sc. Luka Alebić, asistentdr. sc. Marina Đukić, poslijedoktoranddr. sc. Marina Đukićdr.sc. Gordana Lesinger, asistenticaTomislav Levak, asistentSnježana Barić Šelmić, asistentica snjezana-baric-selimic Kristina Marić, asistentica kristina-maric
 • knjizKnjižničarstvo je jedan od tri smjera sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija Kulturologije – prvog sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija na osječkom sveučilištu.Smjer Knjižničarstvo utemeljen je na zajedničkom ishodišnom modulu Kulturologije. Taj modul nudi okosnicu općih teorijskih znanja svojstvenih interdisciplinarnim studijima gdje je kulturologija multidisciplinarno područje s raznorodnim predmetom istraživanja i metodološkim okvirom koji obuhvaća široki spektar analitičkih polja koja se bave kulturom. Takav zajednički program izvodi se u okviru preddiplomskog studija i diplomskog studija, dok smjer Knjižničarstvo omogućuje specijalizirana znanja, praktične vještine i uže kompetencije u području knjižnične djelatnosti u nizu kulturnih institucija kao što su državni arhivi, nacionalne i sveučilišne, gradske te školske knjižnice.
  doc.dr.sc. Tihomir Živićdoc.dr.sc. Tihomir Živićdr.sc. Tamara Zadravec, predavačTamara Zadravec, predavačdr.sc. Marija Erl Šafar, poslijedoktoranddr.sc. Marija Erl ŠafarTihana Lubina, asistenticaAntonija Huljev, asistenticaAntonija Vranješ asistentica
 • kmKulturalni menadžment jedan je od tri smjera sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija Kulturologije – prvog sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija na osječkom sveučilištu. Smjer Kulturalni menadžment utemeljen je na zajedničkom ishodišnom modulu Kulturologije. Taj modul nudi okosnicu općih teorijskih znanja svojstvenih interdisciplinarnim studijima gdje je kulturologija multidisciplinarno područje s raznorodnim predmetom istraživanja i metodološkim okvirom koji obuhvaća široki spektar analitičkih polja koja se bave kulturom. Takav zajednički program izvodi se u okviru preddiplomskog studija i diplomskog studija, dok smjer Kulturalni menadžment omogućuje specijalizirana znanja, potrebne vještine i uže kompetencije studenata za učinkoviti kulturalni manadžment.
  doc.dr.sc. Željko Pavićdoc.dr.sc. Željko Pavićdoc. dr. sc. Ivana Bestvina BukvićMarija Tolušić, univ. spec. oec.Marija Tolušić, univ. spec. oec., viša predavačicaDoc. dr.sc. Marija Šaindr.sc. Marija Mihaljević, asistenticadr.sc. Marta Borić, asistenticaMarta-Boric, asistenticadr.sc. Iva Buljubašić, poslijedoktorandicaIva-Buljubasic, asistentica