Tamara Zadravec, predavačDr. sc. Tamara Zadravec

predavačica
tzadrave@kulturologija.unios.hr
031/224-238
Vrijeme primanja: utorkom 12.00 – 13.00, soba br. 13

(Osijek, 1980.), predavačica je na Katedri za knjižničarstvo Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja knjižničarstva. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa je odgojno-obrazovna uloga školskih knjižnica.

Godine 2006. završila je studij knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 2005. godine bila je suradnica nakladnika u tvrtki Leo Commerce d.o.o. u Rijeci. Kao učitelj hrvatskog jezika i književnosti radila je 2007. godine u Osnovnoj školi Tordinci te nakon toga u istoj školi kao stručni suradnik pedagog. Od 2007. do 2010. godine radila je na radnom mjestu stručnog suradnika-školskog knjižničara u dvije osnovne škole, a radila je i u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Podružnica Osijek na radnom mjestu savjetnice za stručne suradnike školske knjižničare i hrvatski jezik. Doktorirala je 2016. godine na Sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Kulturologija (smjer: Informacija i komunikacija u kulturi, modul: Informacijske znanosti – knjižničarstvo) u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2008. godine položila je stručni ispit za stručnog suradnika školskog knjižničara pri Agenciji za odgoj i obrazovanje i stekla naziv diplomirani stručni suradnik školski knjižničar. Sudjelovala u organizaciji županijskih, međužupanijskih i državnih skupova (23., 24. i 25. Proljetna škola školskih knjižničara) za stručne suradnike školske knjižničare i nastavnike hrvatskog jezika (IV. simpozij hrvatskog jezika). Sudjelovala je u suorganizaciji stručnih skupova s Hrvatskom udrugom školskih knjižničara te Hrvatskom mrežom školskih knjižnica, a radila je i na međupredmetnoj suradnji i korelaciji stručnih skupova na temu školske knjižnice i hrvatskog jezika te zdravstvenog i građanskog odgoja. Održala je niz izlaganja i predavanja iz struke u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Samostalno i u suautorstvu objavila je niz radova i istraživanja te priredila četiri zbornika radova s Proljetnih škola školskih knjižničara.

Članica je Hrvatske udruge školskih knjižničara.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar