Marija Tolušić, univ. spec. oec., viša predavačicaMarija Tolušić, univ. spec. oec.

viša predavačica
mtolusic@kulturologija.unios.hr
031/224-227
Vrijeme primanja: srijedom 10.00-12.00, soba br. 7

(Osijek, 1960.), od 1. travnja 2013. predavačica je na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su ekonomija kulture, marketing, poduzetništvo i dioničarsko gospodarstvo.

Godine 1983. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (smjer Razmjena i tržište). Od 1984. do 1992. godine radi u Pivovari Osijek (opći i kadrovski poslovi, plan i analiza te financijsko knjigovodstvo). U razdoblju od 1992. do 2013. radila je kao nastavnik ekonomske skupine predmeta (poduzetništvo, dioničarsko gospodarstvo i marketing) u Ekonomskoj i upravnoj školi u Osijeku, a od 2011. i u zvanju mentora. Od 2009. do 2012. predavačica je na Visokoj školi menadžmenta u turizmu i informatici u Virovitici (modul: marketing). Od 1. travnja 2013. predavačica je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Objavila je niz znanstvenih radova i sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar