Antonija Vranješ asistentica

Antonija Huljev

asistentica
avranjes@kulturologija.unios.hr
031/224-255
Vrijeme primanja: utorkom od 14,00 – 15,00h i prema dogovoru, soba br. 9

(Osijek, 1987.), od 15. ožujka 2013. asistentica je na Katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja filologije i pedagogije. Područja njezina znanstvenog i stručnog interesa jesu glazba i njezini društveno-politički učinci, povijest hrvatske književnosti i pedagogija.

Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i pedagogije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Osijeku te je stekla akademski naziv prvostupnice hrvatskoga jezika i književnost i prvostupnice pedagogije. Diplomski studij istoga usmjerenja završila je na istom fakultetu 2011. godine gdje stječe akademski naziv magistre edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistre pedagogije. Trenutno pohađa sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Kulturologija (smjer Umjetnost i književnost u kulturi) Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Objavila je nekoliko znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima te sudjelovala na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu.

U razdoblju od 2009. do 2010. radila je kao student u knjižnici Elektrotehničkoga fakulteta u Osijeku. Od 2011. do 2012. radila je kao lektor magazina “Vojna povijest” u izdanju “Večernjega lista”. Pripravnički staž pedagoga odradila je od 2012. do 2013. godine u osnovnoj školi “Dobriša Cesarić” u Osijeku. Piše za različite portale (Osijek danas, Osijek CRO, HRT radio Osijek).

crosbiLogo moodleLogo google_scholar