Snježana Barić Šelmić

Asistentica
baricselmic@kulturologija.unios.hr
Vrijeme primanja: srijedom 12.00 – 13.00 sati i prema prethodnom dogovoru, soba br. 20

(r. 1973.) Od siječnja 2017. godine asistentica je na Odjelu za kulturologiju. Područja znanstvenog interesa su joj informacijske i komunikacijske znanosti, mediji, integrirane komunikacije, društvo i identitet. Diplomirala je na Odjelu za kulturologiju te stekla naziv magistra kulturologije i medijske kulture. Naziv diplomskoga rada: „Semiotička analiza identiteta u novim medijima – prezentacija sebe na društvenim mrežama“. 2015. godine upisala je Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij na Doktorskoj školi Sveučilišta J.J.Strossmayera – smjer Kulturologija – modul Medijska kultura – istraživanje medija. Završila je menadžerske programe IEDC Bled School of Management i Management Zentrum St. Gallen.

Radno iskustvo stječe u financijskom sektoru, gdje je od 2000. do 2008. godine bila direktorica Marketinga i Odnosa s javnošću Slavonske banke d.d. Osijek te od 2008. do 2016. godine direktorica Marketinga Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb.

Sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim konferencijama i simpozijima, objavljuje znanstvene radove te priređuje i uređuje zbornike radova.