Maja Haršanji, asistentica

asistentica
majam@kulturologija.unios.hr

031/224-239
Vrijeme primanja: utorkom 11,00 – 12,00h i prema dogovoru, soba br. 14b

 

(Osijek, 1987.) od 1. siječnja 2018. asistentica je Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područja njezina znanstvenog interesa su financijski menadžment te financiranje kulture i kulturnih institucija.

Godine 2006. završila je Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku te se upisuje na Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer Financijski menadžment, na kojemu 2011. stječe zvanje magistre ekonomije. Trenutno pohađa poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Od 2012. godine radi na Odjelu za kulturologiju u Uredu za računovodstvene i financijske poslove, a od 2015. do 2018. godine obnaša funkciju voditeljice istoga Ureda.