IMG_0963Tomislav Levak

asistent
tlevak@kulturologija.unios.hr
Vrijeme primanja: srijedom 11.00 – 12.00 sati i prema prethodnom dogovoru, soba br. 20

(Osijek, 1975.). Dvostruko zvanje magistra struke stekao je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na dva različita studijska smjera – Medijska kultura i Kulturalni menadžment. Na preddiplomskom studiju dobio je priznanje za najboljeg studenta u generaciji, a na diplomskom studiju u akademskoj 2013. / 2014. godini i Rektorovu nagradu za izniman uspjeh s prosjekom ocjena 5,0. Od 1996. godine radi kao uspješan novinar niza nacionalnih i tiskanih medija – prvo Slobodne Dalmacije, zatim Jutarnjeg lista, nakon toga Slavonskog doma i, od listopada 2008. godine, Glasa Slavonije. U akademskoj 2014. / 2015. godini upisao je poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Komunikologije pri Doktorskoj školi društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Osijeku. Od ožujka 2015. urednik je Sveučilišnog glasnika, službenog glasila Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od travnja 2015. godine zaposlen je kao asistent na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, na Katedri za medijsku kulturu i Katedri za kulturologiju. Sudjelovao je već na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova. Uz hrvatski, govori, čita i piše engleski i njemački jezik.

crosbiLogo moodleLogo