IMG_0864dr. sc. Gordana Lesinger

poslijedoktorandica
glesing@kulturologija.unios.hr
031/224-236
Vrijeme primanja: utorkom i srijedom 15.00-16.00, soba br. 14c ili na Skype gordana0601

(Osijek, 1977.), od 1. lipnja 2012. asistentica je na Katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja komunikologije, oraganizacije medijskih kampanja, istraživanja odnosa s javnošću; novinarstva. Područja njezina znanstvenog interesa su komunikologija, masovni mediji, odnosi s javnošću; profesionalna etika u novinarstvu.

2008. stekla je akademski naziv sveučilišnog specijalista ekonomije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2005. diplomiranog novinara na Sveučilištu u Zagrebu i 1999. diplomiranog ekonomista na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Godine 2002. završila je Londonsku školu za odnose s javnošću, 2004. Nizozemsku kraljevsku akademiju “Government Communication”, 2004 – 2006. NATO (CICA) komunikacijsku školu te 2009. Školu za odnose s javnošću Fakulteta političkih znanosti. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

U razdoblju od 1999. do 2002. radila je na Hrvatskom radiju Osijek, a od 2002. do 2004. u Uredu za odnose s javnošću Hrvatske radiotelevizije, od 2004. do 2010. u Službi za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, te od 2011. do 2012. kao voditelj odnosa s javnošću projekta e-kupi Msan grupe.

Članica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću te Matice hrvatske.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar