dr.sc. Igor Josipović, poslijedoktorand

asistent
ijosipov@kulturologija.unios.hr
031/224-216

 

 

ŽIVOTOPIS

Igor Josipović rođen je 13. listopada 1981. u Osijeku gdje je završio svoje osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje. Studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti upisao je 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a diplomirao je 2006. godine s temom Velikosrpska ideologija – hegemonija ili opstanak iz kolegija Povijest srednje i jugoistočne Europe novog vijeka. U siječnju 2018. godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Damira Matanović, doktorirao je s temom Funkcioniranje zatvorskog sustava u drugoj polovici 19. stoljeća na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te stekao akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Središnji mu je znanstveni interes analiza zatvorskog sustava u drugoj polovici 19. stoljeća u Hrvatskoj i Slavoniji i nacionalna povijest toga perioda.  Sudjelovao je na dva domaća i dva međunarodna znanstvena skupa, više javnih predavanja, autor je poglavlja u monografiji o Belom Manastiru.

Početkom 2006. zapošljava se u OŠ Ivane Brlić Mažuranić kao nastavnik geografije. Od 2007. radi kao nastavnik povijesti u OŠ Antuna Bauera u Vukovaru i Srednjoj strukovnoj školi kao profesor hrvatskog jezika. U listopadu 2007. zapošljava se kao nastavnik povijesti u punom radnom vremenu u OŠ Bartola Kašića u Vinkovcima. Zapošljava se kao asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku 2011., na kojem je držao seminarsku nastavu iz kolegija Hrvatska povijest 16. i 17. st., Hrvatska povijest 18. st., Hrvatska povijest 19. stoljeća, Metodika nastave povijesti I i Metodika nastave povijesti II,  Od 2016. radi kao asistent na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na kojem drži seminarsku nastavu iz kolegija Povijest hrvatske kulture I, Povijest hrvatske kulture II, Znanost i kultura I, Znanost i kultura II, Retorika i kultura, Uvod u ljudska prava.

 

Konzultacije: srijeda 12,00-13,00 (kabinet 14a) i prema dogovoru nakon nastave.

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/334942

https://scholar.google.hr/citations?user=MCg7C3QAAAAJ&hl=hr (google znalac)

https://unios.academia.edu/igorjosipovi%C4%87 (academi.edu)