Marina Đukić, asistenticaDoc. Dr. sc. Marina Đukić

docentica
mdjukic@kulturologija.unios.hr
031/224-236
Vrijeme primanja: utorkom 12.00-13.00, soba br. 14c

(Osijek, 1980.) od 1. lipnja 2010. zaposlena je na katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja osnova novinarstva, tipologije medija, javnomedijske pismenosti, istraživanja u odnosima s javnošću, odnosa medija i društva te medijske politike. Područja njezina znanstvenog interesa su novinarstvo i informacijske i komunikacijske znanosti u najširem smislu.

2004. diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a 2008. završila je poslijediplomski multidisciplinarni program Fakulteta političkih znanosti i Pravnog fakulteta Advanced Master in European Studies u Zagrebu te stekla akademski stupanj sveučilišne specijalistice europskih studija. Od 2004. do 2010. radila je u specijaliziranoj agenciji za odnose s javnošću Spona integrirane komunikacije d.o.o. iz Zagreba kao konzultantica u poljima odnosa s medijima, eksternih komunikacija, izradi komunikacijskih strategija, organizaciji konferencija i drugih događanja. 2011. godine upisuje interdisciplinarni poslijediplomski studij Doktorsku školu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (smjer Informacije i komunikacije u kulturi, modul Medijska kultura – istraživanje medija) na kojemu je doktorirala 2015. godine. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar