Doc. Dr. sc. Marija Šain

docentica
mmihalje1@kulturologija.unios.hr
031/224-239
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 10.00-11.00, soba br. 14b

(Osijek, 1988.) od 01. listopada 2011. asistentica je na katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od 22. srpnja 2015. u zvanju je poslijedoktoranda. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su financijski menadžment, financiranje kulturnih ustanova i djelatnosti te menadžment kulturnih ustanova.

Godine 2011. stekla je zvanje magistrice ekonomije završetkom Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Godine 2015. završila je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, obranom doktorskog rada iz područja ekonomije. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar