dr.sc. Tatjana IlešDoc. Dr. sc. Tatjana Ileš

docentica (viša asistentica)
tiles@kulturologija.unios.hr
031/224-236
Vrijeme primanja: srijedom u 10.00 sati, soba br. 6

Doc. Dr. sc. Tatjana Ileš rođena je 25. travnja 1978. u Virovitici. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Orahovici, a na Pedagoškom je fakultetu (danas Filozofskom) u Osijeku diplomirala 2002. smjer Hrvatski jezik i književnost. Tijekom studija bila je stalni član uredništva studentskoga lista Aleph u kojemu je i objavljivala. U razdoblju od 2002. do 2006. godine zaposlena je u tvrtki Svjetla grada iz Osijeka. U listopadu 2006. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Književnost i kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od prosinca iste godine radi na Filozofskom fakultetu u Osijeku kao znanstvena novakinja na projektu Kultura i identitet u slavonskom književnom dokumentarizmu voditeljice prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić. Doktorirala je u ožujku 2014. godine na temi Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi (mentor: doc. dr. sc. Aleksandar Mijatović, Filozofski fakultet u Rijeci). Od studenoga 2014. radi kao viša asistentica – poslijedoktorandica na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu držala je seminarsku nastavu iz kolegija: Suvremena hrvatska književnost, Žene hrvatske proze, Modernitet 20. stoljeća, Nova hrvatska književnost I., Hrvatska usmena književnost, Europska kratka priča, , Regionalna književnost II. Na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera drži nastavu na kolegijima Autobiografska kultura, Blog – virtualna knjiga, Umjetnost u književnosti, Umjetnost i kultura, Imagologija kulture, Svjetska književnost zapadnoga kruga, Kreativno pisanje. Redovito sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima poput: Riječkih filoloških dana, Dana Dobriše Cesarića u Požegi, Kroatoloških konferencija na Hrvatskim studijima u Zagrebu, Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara, Dana Balinta Vujkova – Dana hrvatske knjige i riječi u Subotici, Međunarodnog kroatističkog skupa u Pečuhu, Međunarodnih znanstvenih skupova Katedre za slavističku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta „Loránd Eötvös” u Budimpešti, Slavističkih konferencija Sveučilišta „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, Znanstvenih skupova u organizaciji Instituta za slavistiku Sveučilišta u Grazu… Objavila je petnaestak znanstvenih i stručnih radova, uredila i/ili priredila desetak knjiga i zbornika. Članica je Matice hrvatske Ogranka Osijek. Zamjenica je glavnog urednika časopisa za književnost i kulturu Književna revija. Predsjednica je i project managerica udruge Oksimoron iz Osijeka. Od 2010. godine redovita je članica povjerenstava za ocjenu literarnog stvaralaštva na LIDRANO-u, na gradskoj i županijskoj razini. Udana je i majka dviju djevojčica.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar