dr.sc. Marija Erl Šafar

Doc. Dr. sc. Marija Erl Šafar

docentica
erlsafar@kulturologija.unios.hr
031/224-238
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 11.00-12.00, soba br. 13

(Osijek, 1975.) od 16. prosinca 2009. asistentica je na Katedri za knjižničarstvo Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od 2. svibnja 2013. viša asistentica. Izvodi kolegije iz područja knjižničarstva (klasifikacijski sustavi i katalogizacije u knjižnicama, zaštita i organizacija knjižnične građe, bibliografski izvori i službe, djelatnosti javnih i specijalnih knjižnica, oblikovanje knjižničnih zbirki, informacijska pismenost, vrjednovanje rada u knjižnicama). Područja njezina znanstvenog interesa su razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, informacijska pismenost, djelatnost javnih knjižnica.

Engleski i njemački jezik i književnost diplomirala je 2000. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Studij knjižničarstva završila je 2002. godine na istom fakultetu, a stručni ispit (u svrhu stjecanja zvanja dipl. knjižničara) položila je iste godine u Zagrebu. Doktorsku disertaciju Razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (mentorica dr. sc. Marina Čizmić Horvat, docentica u miru) obranila je 25. travnja 2013. na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (smjer bibliotekarstvo) Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Od 2000. do 2009. godine radila je u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku na Odjelu Austrijske čitaonice, Američkog kutka i Odjelu obrade. Radila je na poslovima stručne obrade knjižnične građe Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku (na hrvatskom jeziku i na stranim jezicima – klasifikacija, katalogizacija, predmetno označivanje). Akad. god. 2005./2006. i 2006/2007. predavala je engleski jezik struke na studiju Informatologije Filozofskog fakulteta u Osijeku. U organizaciji vlade Republike Austrije stručno se usavršavala u Beču, Klagenfurtu, Grazu i Innsbrucku te u organizaciji Američkog veleposlanstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Zagrebu, Zadru, Splitu i Rijeci te sudjelovala na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Objavila je niz znanstvenih radova u zbornicima i časopisima.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar