IMG_8609doc.dr. sc. Borko Baraban

docent
bbaraban@kulturologija.unios.hr
031/224-216
Vrijeme primanja: četvrtkom od 16 do 17 sati, kabinet 9.

Borko Baraban (Osijek, 1984.) od 2010. asistent je na Katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, od srpnja 2015. u zvanju je poslijedoktoranda, a od srpnja 2017. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Izvodi kolegije iz područja filologije.

Područja su njegova znanstvenog interesa povijest hrvatskoga književnoga jezika, osobito 19. i 20. stoljeća i suvremeni hrvatski književni jezik. Od 2007. do 2010. godine radio je kao profesor u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku.

Tijekom studiranja dobio je dvije prestižne nagrade i tri stipendije za nadarene studente – Podravkinu nagradu Zaklade prof. Zlate Bartl (2005.) – kao jedini student iz područja humanističkih znanosti, Dekanovu nagradu (2005./2006.), Sveučilišnu stipendiju (2003./2004.), Županijsku stipendiju (2004.-2006.) te Top stipendiju za top studente (2006./2007.). Godine 2006. pokrenuo je studentski jezikoslovni časopis Hrvatistika i bio je 2006./2007. njegovim glavnim urednikom. 

Godine 2015. završio je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom doktorskoga rada s temom Jezikoslovna i normativna uloga časopisa Hrvatski jezik (1938. – 1939.). Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova te je objavio tridesetak znanstvenih i stručnih radova. Pročelnik je Odjela za školstvo Ogranka Matice hrvatske u Osijeku.

crosbiLogo moodleLogogoogle_scholar