Marta Borić, asistenticaDoc. Dr. sc. Marta Borić Cvenić

poslijedoktorandica
mboric@kulturologija.unios.hr
031/224-204
Vrijeme primanja: utorkom od 10-12h i po prethodnom dogovoru putem e-maila, soba br. 17

(Osijek, 1986.), od 1. studenoga 2011. asistentica je na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područja njezina znanstvenog interesa su menadžment, marketing i poduzetništvo.

Preddiplomski studij Menadžment završila je 2008. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku a diplomski studij Menadžment na istom fakultetu 2010. godine. Doktorirala je 2016. godine na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Kulturologija smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Godine 2010. i 2011. radila je kao pomoćni knjižničar u knjižnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar