IMG_0920Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić

redoviti profesor u trajnom zvanju
kramaric@kulturologija.unios.hr
031/224-289
Vrijeme primanja: četvrtkom 11.00-12.00, soba br. 14.

(Osijek, 1956.) od akademske godine 2010./2011. redoviti je profesor u trajnom zvanju na katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja književne i kulturne teorije. Područja njegova znanstvenog interesa su antropologija, naratologija, postkolonijalna kritika, teorija i filozofija književnosti, rodni studiji, multikulturalizam, teorije identiteta.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1978. godine, i to kao prvi u generaciji. Magisterij Struktura romana „Velika voda“ (mentor: prof. dr. sc. Milan Đurčinov) obranio je 13. svibnja 1982. iz makedonistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju Struktura romana Slavka Janevskog (prilog kritičkoj teoriji proze) obranio je 7. svibnja 1985. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (mentor: prof. dr. sc. Radomir Ivanović). Nakon završenog studija u školskoj godini 1978./1979. radio je kao profesor filozofije u Gimnaziji u Osijeku. Od 1979. do 1992. godine radio je na Filozofskom fakultetu u Osijeku. 1. rujna 1979. godine izabran je za asistenta, 1985. godine za docenta, a u siječnju 1989. godine za izvanrednog profesora na Pedagoškom (Filozofskom) fakultetu u Osijeku te 2007. za redovitog profesora i 2012. za redovitog profesora u trajnom zvanju. Od akademske 2010./2011. zaposlen je na Odjelu za kulturologiju.

U razdoblju od 1990. do 2005. godine bio je gradonačelnik Grada Osijeka te u četiri mandata od 1992. do 2008. godine saborski zastupnik u Hrvatskom saboru. Od 2008. do 2011. godine veleposlanik je Republike Hrvatske na Kosovu, a do 2011. veleposlanik je Republike Hrvatske u Makedoniji.

Tijekom godina kontinuirano se usavršavao u struci u zemlji i inozemstvu: Vancouver, Canada; Washington, SAD; Mannheim, Njemačka; London, Velika Britanija; Ohrid, Skoplje, Makedonija.

U organizaciji UNESCA, Vijeća Europe, Pakta o stabilnosti održao je predavanja u Parizu, Pragu, Ženevi, Oslu, Torontu, Phorzheimu, Kopenhagenu, Mannheimu, Tuzli, Nitri, Grazu, Solunu, Pečuhu, Mariboru, o problemima komunikacije između različitih kultura/književnosti, o tradiciji i ideologiji, o nacionalnom identitetu, o ulozi sveučilišta u procesima globalizacije. U tom je kontekstu kao istraživač oblikovao interdisciplinarni istraživački projekt „Osijek kao književno i kulturno srednjoeuropsko središte“. Objavio je 15 autorskih knjiga. Sudjelovalo je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Održao je niz pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je nagrade za promicanje demokracije i ljudskih prava “W. Averell Harriman” Nacionalnog demokratskog instituta, Washington D. C., SAD (Harriman Democracy Award, 1997.). U okviru 20. susreta gradonačelnika svijeta 2004. imenovan je ambasadorom dobre volje Republike Izrael u Jeruzalemu. Knjiga Nacija. Tekst. Identitet., interpretacija crnila makedonske povijesti, Ljevak, Zagreb, 2009., i makedonsko izdanje te knjige iz 2010. u izdavačkoj kući Tabernakul u Skoplju 2012., dobila je nagradu “Kosta Racin” za promicanje hrvatsko-makedonskih književnih i kulturalnih veza, Makedonija. Knjiga Politika. Kultura. Identitet u suautorstvu S Angelinom Banović-Markovskom 2013. osvojila je nagradu “Goceva misao” za afirmaciju i popularizaciju makedonske književnosti, umjetnosti i kulture; za uspostavu i njegovanje kulturnih veza između Republike Makedonije i Republike Hrvatske; za kontinuirano održavanje demokratskih procesa i stalno poticanje kulturnog natjecanja među narodima.

Član je Matice hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva i Društva književnika Hrvatske.

  crosbiLogomoodleLogo