prof.dr.sc. Luka CrnkovićProf. dr. sc. Luka Crnković

redoviti profesor u trajnom zvanju
lcrnkov1@kulturologija.unios.hr
031/224-269
Vrijeme primanja: srijedom 11.00-12.00, soba br. 15

(Grabovica, 1946., Republika Bosna i Hercegovina), voditelj je Katedre za kulturalni menadžment na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije. Područja njegova znanstvenog interesa su računovodstvo, financije i fiskalna politika.

Diplomirao je 1972. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 1972. počinje raditi kao ekonomist pripravnik u IPK d. d. u Osijeku. Od 1975. do 1980. godine radio je u HEP-u d. d. – Elektroslavonija u Osijeku, a kao planer-analitičar od 1972. do 1975. u tvrtki Autoraparatura d. d. u Osijeku. Magistrirao je 1984. godine i doktorirao 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 1. listopada 2012. godine zaposlen je na Odjelu za kulturologiju na Katedri za kulturalni menadžment. Autor je više znanstvenih knjiga i udžbenika. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Kao istraživač suradnik sudjelovao je na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, i to od 1991. do 1995. na projektu Financiranje i modeliranje novih financijsko-ekonomskih aspekata razvoja poduzeća u Republici Hrvatskoj, a od 1995. do 1999. na projektu Strategija gospodarske obnove i razvoja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Bio je voditelj programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa 17. Wissenschaftlisches Symposium Wiederaufbau und Bundesrepublik Deutschland (Ekonomski fakultet u Osijeku i Fachhochschule Pforzheim Hochschule für Gestaltung, Technik, und Wirtshaft) održanog 15-19. listopada 1996. u Osijeku.

1994. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2000. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, 2004. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, a 2009. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Član je Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika i Hrvatskog društva za marketing CROMAR Zagreb.

crosbiLogo moodleLogo