doc.dr.sc. Ivana ŽužulIzv. prof. dr. sc. Ivana Žužul

Pročelnik Odjela
izuzul@kulturologija.unios.hr
031/224-222
Vrijeme primanja: srijeda 11:30 do 12:30 , Ured pročelnice.

(Split, 1973.), od 1. ožujka 2011. zamjenica je pročelnice za znanstveno-istraživačku djelatnost i od 1. listopada 2011. docentica na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja povijesti književnosti i teorije književnosti te kulturne teorije. Područja njezina znanstvenog i stručnog interesa su povijest hrvatske književnosti, teorije nacija, novi historizam te književna i kulturna teorija u najširem smislu.

Završila je studij kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu 2002. obranila je magistarski rad Ježićeva i Frangešova povijest hrvatske književnosti u obzoru novog historizma, a 2007. doktorsku disertaciju Uloga tekstova Hrvatskoga narodnog preporoda u tvorbi nacionalnog identiteta. Od 1998. do 2008. radila je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, od 2008. do 2011. u Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Sada radi kao docent na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Voditeljica je internog znanstveno-istraživačkog projekta Nacija i književnost na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te voditeljica smjera Umjetnost i književnost u kulturi sveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija Kulturologija Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Priredila je izbor iz djela Dinka Šimunovića (ABC naklada, Zagreb, 2002.), Milana Begovića (ABC naklada, Zagreb, 2003.) te Ivana Kozarca (ABC naklada, Zagreb, 2003.). Jedan je od suautora četiriju udžbenika iz hrvatske književnosti za osnovnu školu Iz priče u priču 5, Iz priče u priču 6, Iz priče u priču 7 i Iz priče u priču 8 (Školska knjiga, 2009.) Supriredila je Pisni Atanazija Jurjevića (Beč, 1635) zajedno s Ennijom Stipčevićem i Josipom Bratulićem (HAZU, Zagreb, 2011.) i s Tvrtkom Vukovićem svezak Bajke i basne Ivane Brlić Mažuranić koji je 2011. objavljen u kritičkom izdanju Sabranih djela Ivane Brlić Mažuranić.

Sudjelovala je u realizaciji znanstvenog projekta Tekstologija hrvatske pisane baštine u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 12. svibnja 1998. do 30. studenog 2008. (prvi voditelj projekta bio je akademik Josip Vončina, potom akademik Vlatko Pavletić, a danas je voditeljica viša znanstvena suradnica Marijana Horvat). Tijekom 2010. i 2011. bila je voditeljicom projekta Digitalizacija rukopisne ostavštine Tina Ujevića (e-Ujevic) Odsjeka za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u okviru najvećega nacionalnog programa kad je riječ o digitalizaciji arhivske, knjižnične i muzejske građe, Hrvatska kulturna baština Ministarstva kulture.

Objavila je niz znanstvenih radova i sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.
28. rujna 2011. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar