doc-dr-sc-Tihomir-Zivic-150x150Doc. dr. sc. Tihomir Živić

docent, predsjednik Katedre za knjižničarstvo
tzivic@kulturologija.unios.hr
031/224-249
Vrijeme primanja: ponedjeljkom, 11.00 – 12.00 h, soba br. 16, i prema prethodnom dogovoru

Izvodi kolegije iz područja filologije (anglistika). Područja njegova znanstvenog interesa su amerikanistika i anglistika, kao i germanistika, traduktologija i znanost o književnosti.

Kao profesor visoke škole, na Veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru obnašao je dužnost prodekana za razvoj i stručni rad (2008. – 2012.) te predsjednika Katedre za zajedničke predmete i voditelja Centra za cjeloživotno učenje (2009. – 2013.). Znanstveno se usavršavao kao Fulbrightov stipendist u SAD-u te stručno u Njemačkoj, Irskoj i Mađarskoj.

Autor je sveučilišnog udžbenika, sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim tiskovinama surađujući u izdanjima HAZU-a, Školske knjige i dr., a bio je uključen i u nekoliko međunarodnih projekata. Član je Hrvatsko-američkog društva, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku te Hrvatskog udruženja za američke studije, a suradnik je organizacije World Internet Resources in Education and Development iz Montare, Kalifornija.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar