doc.dr.sc. Vladimir RismondoDoc. dr. sc. Vladimir Rismondo

docent, predsjednik Katedre za medijsku kulturu
rismondo@kulturologija.unios.hr
031/224-237
Vrijeme primanja: srijedom 15.30-16.30, Laboratorij za medijsku kulturu. 1. kat

(Zagreb, 1966.), od 2013. docent je na katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja filologije te povijesti i teorije umjetnosti. Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su: znanost o umjetnosti i interdisciplinarne humanističke znanosti.

Diplomirao je povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Upisao je poslijediplomski studij Povijest umjetnosti – kulturna baština na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao je 2010. godine na poslijediplomskom studiju Književnost – kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku s tezom pod naslovom Prostor teksta – prostor slike.

U razdoblju od 1999. do 2006. radio je kao profesor likovne kulture u XV. gimnaziji u Zagrebu. Od 2006. do 2010. radio je kao predavač na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a od 2010. do 2012. kao predavač na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Suautor je gimnazijskog udžbenika iz likovne umjetnosti Povijest umjetnosti XX. stoljeća (Školska knjiga, 2008.) te sveučilišnog udžbenika iz kolegija Teorija umjetnosti pod naslovom Prostor – komunikacija – stil (Leykam – UAOS, 2010.). Radi u znanstveno-nastavno zvanju docenta na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te kao vanjski suradnik na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, odnosno Umjetničkoj akademiji u Splitu. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja filologije, te povijesti i teorije umjetnosti, objavljenih u odgovarajućim publikacijama ili prezentiranih na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

13. srpnja 2007. izabran je u nastavno zvanje predavača, a 24. rujna 2012. u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

crosbiLogo moodleLogo