doc.dr.sc. Željko Pavićizv. prof. dr. sc. Željko Pavić

izvanredni profesor, zamjenik pročelnika Odjela za znanstveno-istraživačku djelatnost
zpavic@kulturologija.unios.hr
031/224-212
Vrijeme primanja: utorkom 14.00-16.00, soba br. 8, 2.kat

(Vinkovci, 1974.), od 1. lipnja 2012. docent je na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja sociologije i istraživačke metodologije. Područja njegova znanstvenog interesa su metodologija istraživanja, sociologija obrazovanja, ekonomska sociologija, sociologija znanosti i sociologija religije.

Diplomirao je sociologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom fakultetu završio je poslijediplomski doktorski studij sociologije obranivši doktorsku disertaciju Religija u hrvatskom društvu: između etnoreligijskog identiteta i “nevidljive” religioznosti (područje društvene znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije). Od 2005. sudjeluje i u provođenju komercijalnih istraživanja u području marketinga, istraživanja javnog mnijenja i odnosa s javnošću, a radio je i kao konzultant Programa za razvoj Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Suautor je sveučilišnog udžbenika Uvod u metodologiju društvenih znanosti. Objavio je brojne znanstvene radove te je izlagao na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Vodio je znanstveni projekt “Kulturni kapital i obrazovni uspjeh” na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

crosbiLogo moodleLogogoogle_scholar