doc.dr.sc. Lucija Ljubićizv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić

izvanredna profesorica
lljubic@kulturologija.unios.hr
031/224-250

Vrijeme primanja: četvrtkom od 12:30 do 13:30 ili prema prethodnom dogovoru, soba br. 11, 2. kat.

(Zagreb, 1974.), od 2012. docentica je na katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja teatrologije i uopće znanosti o umjetnosti. Područja njezina znanstvenog interesa su povijest i teorija hrvatske drame i kazališta, komparativne veze s drugim kulturno srodnim nacionalnim sredinama, teorija znanosti te kulturalna teorija.

Kroatistiku i germanistiku diplomirala je 2000. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je pohađala poslijediplomski doktorski studij književnosti. Doktorirala je 2009. obranivši rad Hrvatske glumice u hrvatskom kazalištu – kazališne i društvene uloge. Od 2001. do 2012. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnoti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, radeći na znanstvenim projektima Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga 4 (2001.–2007.) i Vrijeme i prostor europske i hrvatske kazališne djelatnosti glumca i redatelja Ive Raića (2007.–2012.). Voditeljica je internog znanstveno-istraživačkog projekta Hrvatske glumice u suvremenom hrvatskom kazalištu i društvu na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U suautorstvu s Martinom Petranović izašla joj je knjiga Repertoar hrvatskih kazališta. Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine (HAZU – AGM, Zagreb, 2012.) a samostalno Desetica. Rasprave o povijesti hrvatske drame i kazališta (Ex libris, Zagreb, 2013.). Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i objavljuje znanstvene radove u hrvatskim i inozemnim časopisima. Stručne radove, prikaze i recenzije objavljuje u Vijencu, Republici, Kazalištu i Dubrovačkim horizontima. Surađuje na izdanjima Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” (Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija, Hrvatska književna enciklopedija, Leksikon Marina Držića i Kazališni leksikon) i “Školske knjige” (Leksikon hrvatske književnosti – Djela). Uredila je devet knjiga Dramske biblioteke “Gavella” u izdanju Gradskog dramskog kazališta “Gavella” iz Zagreba (2005.–2008.). Prevela je više književnih djela s njemačkog jezika za izdavačku kuću “Znanje” iz Zagreba. Članica je Matice hrvatske, Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa i Hrvatskog centra ITI.

17. listopada 2012. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana je 20. prosinca 2017.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar