bestvina bukvicIIDoc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić

docentica, predsjednica Katedre za kulturalni menadžment
ibbukvic@kulturologija.unios.hr
031/224-269
Vrijeme primanja: četvrtkom 13.30-14.30, soba br. 15

(Osijek, 1977) od 30.siječnja 2014. docentica je na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomskih znanosti. Područja njezinog znanstvenog i stručnog interesa su financijski menadžment, projektno financiranje, ekonomika kulture, menadžersko odlučivanje, urbani menadžment. Diplomirala je na 2000. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer financijski menadžment te na istom fakultetu 2008. stječe akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Doktorsku disertaciju Utjecaj rizika na ocjenu opravdanosti investicijskih projekata u poljoprivredi je obranila 05.10.2012. čime je stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana financije. Radno iskustvo stječe radom u sektoru neprofitnih organizacija, realnom te financijskom sektoru. Istodobno je sudjelovala u provedbi projekata i djelovanju Udruge za poticanje inicijative mladih. U razdoblju od 2001. do 2003. je zaposlena u Doveru d.o.o., Osijek u segmentu nabave, te potom na radnom mjestu voditelja ureda i terenskoga koordinatora humanitarne organizacije CRS – program mikrofinanciranja. Višegodišnje iskustvo u financijskom sektoru stječe od 2003.-2014., pri čemu od 2010. na radnom mjestu voditelja poslovnog odnosa korporativnog bankarstva Zagrebačke banke d.d. U veljači 2013. izabrana je u naslovno zvanje asistenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, gdje u svojstvu vanjskog suradnika izvodi seminarski dio nastave iz predmeta Financijsko odlučivanje, Vrijednosni papiri te Financijsko posredništvo. U prosincu 2014. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, gdje izvodi kolegije iz područja ekonomije. Objavila je samostalno i u suautorstvu više stručnih i znanstvenih radova te je sudionica stručnih i znanstvenih simpozija. Od veljače 2015. obavlja dužnost v.d. predsjednika Katedre za kulturalni menadžment.

crosbiLogo moodleLogogoogle_scholar