Doc. dr. sc. Alen Biskupović

docent
abiskupo@kulturologija.unios.hr
031/224-250
soba br. 11, 2. kat.

Biskupović, Alen docent je i doktor humanističkih znanosti u znanstvenom polju znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2006. godine gdje je 2014. godine i doktorirao s disertacijom pod naslovom Dramska kazališna kritika u osječkim dnevnim glasilima od 1902. do 1945. godine pod mentorstvom red.prof.dr.sc. Sanje Nikčević. Predavao je različite kolegije vezane uz povijest drame i kazališta na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2008. godine do 2017. od kada je zaposlen na Odjelu za kulturologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Radi i kao kazališni kritičar u različitim časopisima i web stranicama poput Kazalište.hr, Hrvatsko glumište, Republika… Glavni je urednik časopisa za znanost, umjetnost i kulturu Artos i radio je kao urednik različitih teatroloških izdanja. Aktivan je u različitim međunarodnim i hrvatskim profesionalnim udrugama poput Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa gdje obnaša dužnost tajnika, IATC, HUAmS, MH i volontira u društvu Naša djeca, ogranak Osijek. Objavio je brojne znanstvene radove te je izlagao na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar