doc.art. Anđelko MrkonjićDoc. art. Anđelko Mrkonjić

Zamjenik Pročelnika za nastavu i studente
amrkonjic@kulturologija.unios.hr
031/224-224
Vrijeme primanja: utorkom 11.00-12.00, soba br. 10 i prema prethodnom dogovoru.

(Cerna, 1961.) od 1. listopada 2013. zamjenik je pročelnice za nastavu i studente, a od 2010. voditelj Katedre za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz umjetničkog područja. Područja njegova znanstvenog, stručnog i umjetničkog interesa su intermedijalni dodiri teorije i povijesti književnosti s vizualnim umjetnostima, ali i interdisciplinarno ispremrežavanje književnosti s konceptualnom umjetnosti.

Diplomirao je 1986. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku s temom diplomskog rada Likovnost u putopisima Matka Peića. Nakon završenog studija radio je u osnovnim školama u Hodošanu i Cerni, a od 1993. godine u srednjoj Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. Od 1993. godine objavljivao je književne uratke (Revija, Kolo…), a likovne kritike i eseje u “Glasu Slavonije“. Godine 2008. zaposlen je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u nastavnom zvanju predavača iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika. Od 2010. godine zaposlen je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 27. ožujka 2013, godine izabran u umjetničko nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, polje književnosti. Od 1. listopada 2013. godine na dužnosti je zamjenika pročelnika za nastavu i studente. Na hrvatskoj književnoj i umjetničkoj sceni prisutan je od 1997. godine kao autor recepcijski zapaženih knjiga te proznih i poetskih tekstova koji su zastupljeni u nekolicini nacionalnih i međunarodnih antologija, panorama i časopisnih izbora. Sudjelovao je na brojnim hrvatskim i međunarodnim književnim festivalima i susretima, kao i znanstvenim skupovima (Budimpešta, Sofija, Sarajevo…). Do sada je objavio pjesničko-grafičku mapu, zbirku poezije, zbirku kratkih priča i sveučilišni udžbenik. Poeziju i prozu te umjetničke eseje objavljuje u časopisima i antologijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Napisao je i niz radova vezanih uz likovnu umjetnost, predgovore za kataloge likovnih izložbi akademskih slikara, te je sudjelovao u predstavljanju i otvaranju izložbi u Osijeku, Đakovu, Đurđenovcu, Vinkovcima… Imao je pet samostalnih izložbi (Osijek, Vinkovci, Belišće, Cerna) te je sudjelovao na velikom broju skupnih izložbi (XII., XIII., XIV., XVI., XVII i XVIII. i XXIII. Biennale Slavonaca, Galerija likovnih umjetnosti Osijek; Zagreb, 1993. godine, Galerija Karas, Hamburg, 1993. godine, Stiftung “Kardinal Alozije Stepinac”: Slawoinine 92. Kunsteler im Schatten des Krieges. Široki brijeg, 1996. godine, Galerija Franjevačkog samostana: Osječki slikari u Čapljini. Haarlem, Nederland 1999. godine, Baptistička crkva-izložbena galerija Doopsgezinde geneente: Samouka osječka umjetnost). Bio je sudionikom više slikarskih kolonija.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar