IMG_0844Mirta Bijuković Maršić

predavačica
mbmarsic@kulturologija.unios.hr
031/224-255
Vrijeme primanja: četvrtkom 10.00-11.00, soba br. 9

(Osijek, 1981.), predavačica je na Katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja teorije i povijesti književnosti. Područja su njezina znanstvenog interesa: književne i kulturološke promjene u 19. i 20. stoljeću, urbana proza i žene u hrvatskoj književnosti.

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2004. diplomirala je povijest i hrvatski jezik i književnost. Od 2004. do 2007. radila je kao učiteljica hrvatskog jezika i povijesti u Osnovnoj školi Josipa Antuna Ćolnića u Đakovu, u Osnovnoj školi Jagode Truhelke u Osijeku te u II. gimnaziji u Osijeku. Od siječnja 2007. godine je u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Godine 2010. zaposlena je na radnom mjestu asistenta na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu pohađa sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Kroatologije. Od rujna 2004. do prosinca 2005. godine sudjelovala je u projektu Nova škola Nansen Dijalog Centra Osijek i Zavoda za školstvo RH – podružnica Osijek. Od siječnja do lipnja 2009. godine boravila je kao stipendistica Junior Faculty Development Programa na University of California, Berkeley, SAD. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, prirediteljica je tri dokumentarija i dvaju zbornika studentskih radova. Objavila je niz znanstvenih radova.

Članica je Matice hrvatske, Society for the Study of the Short Story i Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies.

1. siječnja 2007. izabrana je u suradničko zvanje asistenta, a 25. studenog 2013. u nastavno zvanje predavača.

crosbiLogo moodleLogo google_scholar