Nastavnici

NASTAVNICI

 

Popis vanjskih suradnika u 2017-18. godini – Zimski semestar

Kulturalni menadžment

1. Red. prof. art. Davor Bobić
2. Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak
3. Izv. prof. art. Robert Raponja
4. Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević
5. Izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
6. Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević
7. Mateja Marić, asistent
8. Prof. dr. sc. Vladimir Cini
9. Doc. dr. sc. Dubravka Klasiček

Knjižničarstvo

1. Doc. dr. sc. Mirko Lukaš

Kulturologija

1. Lidija Getto, prof. univ. spec. st. eur.
2. dr. sc. Vlatka Kalafatić, v. pred.
3. prof. dr. sc. Marija Sablić
4. Dubravko Ižaković, viši predavač
5. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić
6. dr. sc. Mira Lulić
7. dr. sc. Helena Sablić Tomić
8. dr. sc. Suzana Marjanić
9. Željko Rišner, viši predavač
10.prof. dr. sc. Leo Rafolt

Medijska kultura

1. prof. dr. sc. Ivan Tanta

U zimskom semestru 2017/18. akademske godine, nastavu će  izvoditi ukupno 21 vanjski suradnik

Popis vanjskih suradnika u 2017-18. godini – Ljetni semestar

Kulturalni menadžment

1. Doc. dr. sc. Ivana Fosić
2. Prof. dr. sc. Mane Medić

Knjižničarstvo

1. Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević
2. Mateja Marić, asistent
3. Doc. dr. sc. Mato Palić

Kulturologija

1. Željko Rišner, viši predavač
2. Dubravko Ižaković, viši predavač
3. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
4. Lidija Getto, prof.,univ.spec.st.eur., v. pred.
5. Dr. sc. Vlatka Kalafatić, v. pred.
6. Izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt
7. Izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić
8. Prof. dr. sc. Vladimir Cini
9. Izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević
10. Izv. prof. art. Robert Raponja

Medijska kuiltura

1. Prof. dr. sc. Drago Žagar
2. Doc. dr. sc. Višnja Križanović, poslijedoktorandica
3. Domagoj Topić, akademski snimatelj

U ljetnom semestru 2017/18. akademske godine, nastavu bi trebalo izvoditi ukupno 18 vanjskih suradnika