Međunarodna suradnja

Na temelju međuinstitucijskih ERASMUS+ sporazuma koje je sklopilo Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju ima uspostavljenu ERASMUS+ suradnju sa pojedinim sastavnicama sljedećih sveučilišta:

Alpen Adria Universität Klagenfurt (Austrija), University of Vienna (Austrija), University of Cadiz (Španjolska), Complutense University of Madrid (Španjolska), Latvian Academy of Culture (Latvija), MF Norwegian School of Theology (Norveška), University of Beira Interior (Portugal), University of Lisbon (Portugal), University of Porto (Portugal), Polytehcnics of Porto School of Education (Portugal), Adam Mickiewitz University (Poljska), Marmara University (Turska), Hochschule der Medien (Njemačka), Universitat Internacional de Catalunya (Španjolska) te University of Pisa (Italija).

Isto tako, temeljem bilateralnih međunarodnih sporazuma koje je sklopilo Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (mogu se naći na sljedećoj poveznici: http://www.unios.hr/?g=5&i=6), Odjel uspostavlja specifične oblike suradnje s institucijama sličnih misija, odnosno znanstveno-istraživačkih i nastavnih ciljeva.

Tako je Odjel za kulturologiju uspostavio intenzivnu suradnju s Hochschule der Medien iz Stuttgarta (Stuttgart Media University), koja se očituje u Erasmus razmjeni te jednom provedenom zajedničkom projektu. Projekt naziva Creative Danube: „Places to see, places to be!“ financiran je iz sredstava Baden-Württemberg Stiftung GmbH i Hochschule der Medien iz Stuttgarta, a predviđeno trajanje projekta je od lipnja 2015. do veljače 2016. godine. Skupa sa nekolicinom partnera iz više podunavskih zemalja Odjel za kulturologiju i Hochschule der Medien aplicirali su projekt Creative Flow to Economic Growth na INTERREG natječaj.

Na području Republike Srbije Odjel je izgradio partnerstvo i potpisao ugovor o suradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice. Ovo partnerstvo, uz pomoć i suradnju Franjevačkog samostana u Subotici, dovelo je do provođenja studentske prakse u knjižnici Samostana tijekom akademske godine 2014./15., a planira se i nastavak ove prakse, kao i suradnja na organizaciji stručnih i znanstvenih skupova s kulturološkom tematikom.

Ugovor o suradnji koje Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku ima sa Sveučilištem u Pečuhu pretočen je u suradnju Odjela za kulturologiju s Filozofskim fakultetom u Pečuhu, odnosno suorganizaciju međunarodnog znanstvenog skupa „Znanstvene, obrazovne, kulturne i umjetničke politike – europski realiteti“ održanom u svibnju 2015. godine u Osijeku.

Odjel za kulturologiju uključen je i u provedbu interdisciplinarnoga digitalnohumanistickog projekta Humanistika po mjeri (Humanities at Scale, HaS, http://has.dariah.eu/), financiranoga sredstvima Obzora 2020 (Horizon 2020, H2020). Projekt se realizira u partnerstvu s hrvatskim segmentom europskoga digitalizacijskog konzorcija DARIAH-EU ERIC, a Odjel ima svojega predstavnika i u njegovoj Ambasadorskoj mreži (Ambassadors Network, http://has.dariah.eu/?p=898). Tim je projektnim aktivnostima prvenstveni cilj uspostaviti kontakntost s dionicima akademske zajednice te osvijestiti spoznaju o prednostima digitalizacije u humanistici i umjetnostima unutar Hrvatske, ali i u široj regiji, primjerice u Bosni i Hercegovini i Makedoniji, te promovirati dosadašnje aktivnosti Odjela na tom planu.