Dokumenti, propisi i info

Propisi i dokumenti

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

PRAVILNIK O ERASMUS+ PROGRAMU INDIVIDUALNE MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ODLAZNIH I DOLAZNIH STUDENATA I (NE)NASTAVNOG OSOBLJA U OKVIRU KLJUČNE AKTIVNOSTI 1 (Erasmus koordinator Odjela za kulturologiju: doc. dr. sc. Tihomir Živić)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA IZBORA/REIZBORA U ZVANJA I NA ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA

Odluka Senata o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2015./2016.

Odluka o nastavnom kalendaru za akademsku 2016.-2017.

Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija za 2015./2016.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilistu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o utvrđivanju razlikovnih ispita za sveučilišne prvostupnike koji su završili preddiplomski sveucilišni studij

Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu za a. g. 2015/2016

Odluka Senata o posebnim naknadama na Sveucilistu

Odluka Seanata o upisnim kvotama za upis studenata u I. g. preddiplomskih sveučilišnih studija u ak. g. 2016./2017.

Odluka o linearnom modelu studiranja

 

Propisi i dokumenti Odjela za kulturologiju

Strategija Odjela za kulturologiju

Misija i vizija

Pravilnik Odjela za kulturologiju

Pravilnik o-završnim i diplomskim ispitima-pročišćeni-tekst

Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za kulturologiju

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 

Statut Studentskog zbora Odjela za kulturologiju

Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje 2016-2020

Pravilnik o financiranju i nagrađivanju izvrsnosti znanstvenoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada

Pravilnik o radu knjižnice Odjela za kulturologiju

Pravilnik o zaštiti na radu

Plan evakuacije i spašavanja

ZNR-PROCJENA RIZIKA ODJEL ZA KULTUROLOGIJU OSIJEK

Odluka o imenovanju paralelnih ispitivača

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o izmjenama i dopunama uvjeta upisa na diplomski studij

Odluka o utvrđivanju razlikovnih ispita za osobe koje su završile strucni studi

Obrasci-izbor u zvanje, br: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

 

KATALOG INFORMACIJA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

KATALOG informacija Odjela za kulturologiju studeni 2016

Zahtjev za pristup informacijama

ODLUKA o izmjenama i dopunama Kataloga informacija Odjela za kulturologiju