Dokumenti, propisi i info

Propisi i dokumenti

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

PRAVILNIK O ERASMUS+ PROGRAMU INDIVIDUALNE MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ODLAZNIH I DOLAZNIH STUDENATA I (NE)NASTAVNOG OSOBLJA U OKVIRU KLJUČNE AKTIVNOSTI 1 (Erasmus koordinator Odjela za kulturologiju: doc. dr. sc. Tihomir Živić)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA IZBORA/REIZBORA U ZVANJA I NA ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA

Odluka Senata o uvjetima upisa u višu godinu studija u ak.g. 2017.-2018.

Odluka Senata o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2017.-2018.

Odluka Senata o upisnim kvotama za upis studenata u I.g. diplomskih studija 2017.-2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilistu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o utvrđivanju razlikovnih ispita za sveučilišne prvostupnike koji su završili preddiplomski sveucilišni studij

Odluka Senata o posebnim naknadama na Sveucilistu

Odluka Senata o upisnim kvotama za I.g. preddiplomskih studija u ak.g. 2017.-2018.

Odluka o linearnom modelu studiranja

MZO_Dopis_Uputa_za_znanstvenike

Uputa_za_znanstvenike_prilikom_odlaska_u_inozemstvo

Nastavni kalendar 2018-2019

 

Propisi i dokumenti Odjela za kulturologiju

Strategija Odjela za kulturologiju

Misija i vizija

Pravilnik Odjela za kulturologiju-pročišćeni tekst

Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za kulturologiju

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 

Statut Studentskog zbora Odjela za kulturologiju

Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje 2016-2020

Pravilnik o financiranju i nagrađivanju izvrsnosti znanstvenoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada

Pravilnik o radu knjižnice Odjela za kulturologiju

Pravilnik o zaštiti na radu

Plan evakuacije i spašavanja

ZNR-PROCJENA RIZIKA ODJEL ZA KULTUROLOGIJU OSIJEK

Odluka o imenovanju paralelnih ispitivača

ZAMOLBA ZA ODOBRENJE DIPLOMSKE TEME I MENTORA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o izmjenama i dopunama uvjeta upisa na diplomski studij

Odluka o utvrđivanju razlikovnih ispita za osobe koje su završile strucni studi

Obrasci-izbor u zvanje, br: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

ODLUKA Sveučilišnog vijeća utvrđuje se izvedbeni plan nastave 2017-2018 za preddiplomski studij

ODLUKA Sveučilišnog vijeća utvrđuje se izvedbeni plan nastave 2017-2018 za diplomski studij

 

KATALOG INFORMACIJA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

KATALOG informacija Odjela za kulturologiju studeni 2016

Zahtjev za pristup informacijama

ODLUKA o izmjenama i dopunama Kataloga informacija Odjela za kulturologiju