O knjižnici

Adresa i radno vrijeme

adresa: Trg Svetog Trojstva 3

telefon: 031/224-232

e-mail: knjiznica@kulturologija.unios.hr

 

O knjižnici

Knjižnica je otvorena za korisnike:
Radnim danom od 7:30 do 17:00 sati, a utorkom i četvrtkom od 7:30 do 19:30 sati.

–   Knjižnica Odjela za kulturologiju nalazi se na prvom katu zgrade Odjela.

–   Fond knjižnice pretežno čini građa iz područja knjižničarstva, medijske kulture i kulturalnog menagementa, kao i popratna referentna zbirka.

 

Knjižnična djelatnost obuhvaća:

–              nabavu knjižnične građe;

–              stručnu obradu (inventarizacija, klasifikacija, sadržajna i analitička obrada, tehnička obrada) knjižnične građe;

–              izradu kataloga i baza podataka, tj. knjižničarsko-informacijskog (računalnog) sustava;

–              izradu biltena i drugih informacijskih pomagala;

–              smještaj i zaštitu knjižnične građe;

–              vođenje zbirke završnih i diplomskih radova te doktorskih disertacija;

–              aktivan rad s korisnicima uz njihovu edukaciju (informacije putem telefona, pomoć u pronalaženju i pretraživanju informacija, selektivna diseminacija informacija, međuknjižnična posudba, kojom knjižnica uvažavajući pravila međuknjižnične suradnje, posreduje u pristupu onim informacijama kojima raspolažu druge knjižnice i srodne ustanove);

–              omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima;

–              reviziju i otpis knjižnične građe;

–              suradnju s knjižnicama srodnih institucija.

tablica