Galerija

Terenska nastava u Vukovaru 20.ožujka 2015.

Terenska nastava – posjet osječkom HNK-u, 16. ožujka 2016.

Studenti Medijske kulture u posjeti Europskog parlamenta u Strasbourgu

Terenska nastava Vukovar-Vinkovci-Retkovci