Medijska kultura

Medijska kultura jedan je od tri smjera sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija Kulturologije – prvog sveučilišnog interdisciplinarnog preddiplomskog i diplomskog studija na osječkom sveučilištu.

Smjer Medijska kultura utemeljen je na zajedničkom ishodišnom modulu Kulturologije. Taj modul nudi okosnicu općih teorijskih znanja svojstvenih interdisciplinarnim studijima gdje je kulturologija multidisciplinarno područje s raznorodnim predmetom istraživanja i metodološkim okvirom koji obuhvaća široki spektar analitičkih polja koja se bave kulturom. Takav zajednički program izvodi se u okviru preddiplomskog studija i diplomskog studija, dok smjer Medijska kultura omogućuje specijalizirana znanja, praktične vještine i uže kompetencije studenata za rad u raznorodnim medijima, ali i svim drugim kulturnim institucijama koje trebaju medijske stručnjake.

 

Izvedbeni-plan-nastave-preddiplomskog-studija-smjer-Medijska-kultura-2017-2018
Izvedbeni plan nastave diplomskog studija smjer Medijska kultura 2017-2018

 

Nastavni tekstovi
Kulturni bestijarij 2017.-2018.

  • OOK – obvezni opći kolegiji, OSK – obvezni stručni kolegiji, OR – obvezne radionice, IK – izborni kolegij